Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Mua hàng qua điện thoại:

Liên hệ :  08 3762 8081/8083

DĐ      :  Hồng Thắm - 0903 73 2721

Skype  :  hongtham_2268

 

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Tùy theo từng khách hàng và đơn hàng thì hàng sẽ được giao với các hình thức như sau:

·        Giao tại Công ty Đạt Bình

·        Giao tại Công ty Khách hàng

·        Gửi chành xe

·        Gửi dịch vụ vận chuyển như Viettel, Hỏa xa, Win…