Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Nhà Sản Xuất Việt Nam
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0972 56 27 21 Mr.Chí