Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20001
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HFS 20
Công tắc dòng chảy
40.86 USD
DB20002
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HFS 25
Công tắc dòng chảy
40.86 USD
DB20003
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HS 203
Công tắc áp suất , 3kg/cm
19.17 USD
DB20004
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HS 206
Công tắc áp suất , 6kg/cm
14.46 USD
DB20005
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HS 210
Công tắc áp suất , 10kg/cm
14.46 USD
DB20006
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HS 220
Công tắc áp suất , 20kg/cm
16.55 USD
DB20007
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HS 230
Công tắc áp suất , 30kg/cm
14.46 USD
DB20008
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HDW 2110
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 1/4"
23.57 USD
DB20009
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2110
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 1/4"
35.72 USD
DB20010
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2130
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 3/8"
35.72 USD
DB20011
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2140
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 1/2"
39.50 USD
DB20012
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2150
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 3/4"
54.79 USD
DB20013
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2160
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 1"
62.23 USD
DB20014
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2170
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 1 1/4"
161.23 USD
DB20015
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2180
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 1 1/2"
173.49 USD
DB20016
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPW 2190
Van 2/2 ,thường đóng nhiệt độ max. 60C , 2"
200.93 USD
DB20017
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2120
Nhiệt độ max.180C , 1/4"
45.26 USD
DB20018
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2130
Nhiệt độ max.180C , 3/8"
45.26 USD
DB20019
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2140
Nhiệt độ max.180C , 1/2"
51.75 USD
DB00980020
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2150
Nhiệt độ max.180C , 3/4"
62.00 USD
DB00980021
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2160
Nhiệt độ max. 180C , 1"
71.10 USD
DB00980022
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2170
Nhiệt độ max. 180C , 1 1/4"
165.60 USD
DB00980023
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2180
Nhiệt độ max. 180C , 1 1/2"
184.60 USD
DB00980024
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPS 2190
Nhiệt độ max. 180C , 2"
241.20 USD
DB00980025
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPWO 2140
Van 2/2 thường mở NO nhiệt độ max. 60C , 1/2"
49.70 USD
DB00980026
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPWO 2150
Van 2/2 thường mở NO nhiệt độ max. 60C , 3/4"
59.00 USD
DB00980027
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPWO 2160
Van 2/2 thường mở NO nhiệt độ max. 60C , 1"
69.40 USD
DB00980028
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPWO 2170
Van 2/2 thường mở NO nhiệt độ max. 60C , 1 1/4"
149.50 USD
DB00980029
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPWO 2180
Van 2/2 thường mở NO nhiệt độ max. 60C , 1 1/2"
176.30 USD
DB00980030
Sản phẩm của AUTOSIGMA PNEUMATICS (Korea)
HPWO 2190
Van 2/2 thường mở NO nhiệt độ max. 60C , 2"
182.80 USD
Tổng: 30/92 sản phẩm
Trang: [1] 2 3 4   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.