Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DBH0170
ACB 3P UAN (Fixed
UAN06A 3H M2C2S250T
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
630A
85KA
45,500,000 VND
DBH0171
ACB 3P UAN (Fixed
UAN08A 3H M2C2S250H
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
800A
85KA
46,500,000 VND
DBH0172
ACB 3P UAN (Fixed
UAN10A 3H M2C2S250J
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
1000A
85KA
47,000,000 VND
DBH0173
ACB 3P UAN (Fixed
UAN12A 3H M2C2S250K
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
1250A
85KA
49,000,000 VND
DBH0174
ACB 3P UAN (Fixed
UAN16A 3H M2C2S250L
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
1600A
85KA
52,000,000 VND
DBH0175
ACB 3P UAN (Fixed
UAN20A 3V M2C2S250M
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
2000A
85KA
56,000,000 VND
DBH0182
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN06A 3B M2C2S250T
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
630A
85KA
62,500,000 VND
DBH0176
ACB 3P UAN (Fixed
UAN20B 3H M2C2S250M
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
2000A
100KA
63,000,000 VND
DBH0183
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN08A 3B M2C2S250H
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
800A
85KA
63,500,000 VND
DBH0184
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN10A 3B M2C2S250J
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
1000A
85KA
64,500,000 VND
DBH0185
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN12A 3B M2C2S250K
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
1250A
85KA
69,500,000 VND
DBH0186
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN16A 3B M2C2S250L
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
1600A
85KA
72,500,000 VND
DBH0177
ACB 3P UAN (Fixed
UAN25B 3H M2C2S250N
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
2500A
100KA
74,000,000 VND
DBH0187
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN20A 3B M2C2S250M
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
2000A
85KA
77,500,000 VND
DBH0188
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN20B 3B M2C2S250M
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
2000A
100KA
86,500,000 VND
DBH0178
ACB 3P UAN (Fixed
UAN32B 3H M2C2S250P
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
3200A
100KA
95,000,000 VND
DBH0189
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN25B 3B M2C2S250N
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
2500A
100KA
96,800,000 VND
DBH0179
ACB 3P UAN (Fixed
UAN40B 3H M2C2S250Q
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
4000A
100KA
101,000,000 VND
DBH0190
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN32B 3B M2C2S250P
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
3200A
100KA
129,000,000 VND
DBH0180
ACB 3P UAN (Fixed
UAN40C 3H M2C2S250Q
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
4000A
100KA
130,000,000 VND
DBH0191
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN40B 3B M2C2S250Q
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
4000A
100KA
131,000,000 VND
DBH0181
ACB 3P UAN (Fixed
UAN50C 3H M2C2S250S
ACB 3P UAN
Type: Loại cố định
5000A
100KA
144,000,000 VND
DBH0192
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN40C 4B M2C2S250Q
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
4000A
100KA
160,000,000 VND
DBH0193
ACB 3P UAN (Draw Out)
UAN50C 3B M2C2S250S
ACB 3P UAN
Type: Loại kéo ngoài
5000A
100KA
168,000,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.