Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
UAS06A3HM2C2S250T
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS06A 3H M2C2S250T
630A 65KA
42,000,000 VND
UAS08A3HM2C2S250H
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS08A 3H M2C2S250H
800A 65KA
42,500,000 VND
UAS10A3HM2C2S250J
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS10A 3H M2C2S250J
1000A 65KA
44,000,000 VND
UAS12A3HM2C2S250K
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS12A 3H M2C2S250K
1250A 65KA
46,000,000 VND
UAS16A3HM2C2S250L
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS16A 3H M2C2S250L
1600A 65KA
48,000,000 VND
UAS06A3BM2C2S250T
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS06A 3B M2C2S250T
630A 65KA
56,500,000 VND
UAS08A3BM2C2S250H
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS08A 3B M2C2S250H
800A 65KA
58,000,000 VND
UAS10A3BM2C2S250J
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS10A 3B M2C2S250J
1000A 65KA
59,000,000 VND
UAS20A3HM2C2S250M
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS20A 3H M2C2S250M
2000A 85KA
60,000,000 VND
UAS12A3BM2C2S250K
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS12A 3B M2C2S250K
1250A 65KA
63,500,000 VND
UAS25A3HM2C2S250N
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS25A 3H M2C2S250N
1500A 85KA
66,000,000 VND
UAS16A3BM2C2S250L
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS16A 3B M2C2S250L
1600A 65KA
66,000,000 VND
UAS32A3HM2C2S250P
ACB 3P UAS (Fixed)
HUYNDAI
UAS32A 3H M2C2S250P
3200A 85KA
76,500,000 VND
UAS20A3BM2C2S250M
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS20A 3B M2C2S250M
2000A 85KA
78,000,000 VND
UAS25A3BM2C2S250N
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS25A 3B M2C2S250N
2500A 85KA
86,000,000 VND
UAS32A3BM2C2S250P
ACB 3P UAS (Draw Out)
HUYNDAI
UAS32A 3B M2C2S250P
3200A 85KA
96,000,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.