Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB42001
3P
AE630-SW
630A
65KA
71,217,000 VND
DB42013
3P
AE630-SW
630A
65KA
71,217,000 VND
DB42002
3P
AE1000-SW
1000A
65KA
74,920,000 VND
DB42003
3P
AE1250-SW
1250A
65KA
79,961,000 VND
DB42014
4P
AE630-SW
630A
65KA
85,005,000 VND
DB42015
4P
AE1000-SW
1000A
65KA
89,534,000 VND
DB42004
3P
AE1600-SW
1600A
65KA
92,824,000 VND
DB42016
4P
AE1250-SW
1250A
65KA
95,396,000 VND
DB42005
3P
AE2000-SWA
2000A
65KA
103,003,000 VND
DB42017
4P
AE1600-SW
1600A
65KA
110,834,000 VND
DB42006
3P
AE2000-SW
2000A
85KA
113,301,000 VND
DB42018
4P
AE2000-SWA
2000A
65KA
121,109,000 VND
DB42019
4P
AE2000-SW
2000A
85KA
130,799,000 VND
DB42007
3P
AE2500-SW
2500A
85KA
130,902,000 VND
DB42020
4P
AE2500-SW
25000A
85KA
150,760,000 VND
DB42008
3P
AE3200-SW
3200A
85KA
167,535,000 VND
DB42021
4P
AE3200-SW
3200A
85KA
190,483,000 VND
DB42009
3P
AE4000-SWA
4000A
85KA
337,571,000 VND
DB42022
4P
AE4000-SWA
4000A
85KA
406,937,000 VND
DB42010
3P
AE4000-SW
4000A
130KA
543,761,000 VND
DB42023
4P
AE4000-SW
4000A
130KA
598,195,000 VND
DB42011
3P
AE5000-SW
5000A
130KA
598,198,000 VND
DB42012
3P
AE6300-SW
6300A
130KA
652,532,000 VND
DB42024
4P
AE5000-SW
5000A
130KA
652,532,000 VND
DB42025
4P
AE6300-SW
6300A
130KA
717,744,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.