Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00810001
BALLAST 70W
QC70W
ĐVT:cái
10 cái/hộp
96,000 VND
DB00810002
BALLAST 80W
QC80W
ĐVT:cái
10 cái/hộp
96,000 VND
DB00810003
BALLAST 1000W
QC100W
ĐVT:cái
10 cái/hộp
96,000 VND
DB00810004
BALLAST 125W
QC125W
ĐVT:cái
10 cái/hộp
96,000 VND
DB00810010
BALLAST 125W
TYPE OSRAM 125W
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
96,000 VND
DB00810025
BALLAST 125W/Thường (gói giấy)
125W
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
96,000 VND
DB00810018
BALLAST 70W
DS 70W
ĐVT:Cái
10 Cái/Hộp
108,000 VND
DB00810019
BALLAST 125W
DS 125W
ĐVT:Cái
10 Cái/Hộp
108,000 VND
DB00810028
BALLAST 150W MER- SON /Thường (gói giấy
150W MER- SON
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
117,600 VND
DB00810029
BALLAST 250W MER /Thường (gói giấy
250W MER
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
120,000 VND
DB00810026
BALLAST 250W/Thường (gói giấy
250W
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
126,000 VND
DB00810005
BALLAST 150W MER- SON
QC 150W MER- SON
ĐVT:cái
8 cái/hộp
132,000 VND
DB00810006
BALLAST 250W MER
QC 250W MER
ĐVT:cái
8 cái/hộp
144,000 VND
DB00810030
BALLAST 250W SON /Thường (gói giấy
250W SON
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
156,000 VND
DB00810031
BALLAST 400W MER /Thường (gói giấy
400W MERR
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
159,600 VND
DB00810027
BALLAST 400W/Thường (gói giấy
400W
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
162,000 VND
DB00810013
BALLAST 400W MER/TYPE OSRAM
TYPE OSRAM 400W MER
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
172,000 VND
DB00810011
BALLAST 250W MER/TYPE OSRAM
TYPE OSRAM 250W MER
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
177,600 VND
DB00810012
BALLAST 250W SON/TYPE OSRAM
TYPE OSRAM 250W SON
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
177,600 VND
DB00810007
BALLAST 250W SON
QC 250W SON
ĐVT:cái
8 cái/hộp
180,000 VND
DB00810008
BALLAST 440W MER
QC 400W MER
ĐVT:cái
8 cái/hộp
183,600 VND
DB00810016
BALLAST 250W/TYPE MATSU
TYPE MATSU 250W
ĐVT:Cái
10 Cái/Hộp
198,000 VND
DB00810020
BALLAST 150W MER- SON
DS 150W MER- SON
ĐVT:Cái
10 Cái/Hộp
198,000 VND
DB00810021
BALLAST 250W MER
DS 250W MER
ĐVT:Cái
5 Cái/Hộp
216,000 VND
DB00810015
BALLAST 400W/TYPE MATSU
TYPE MATSU 250W
ĐVT:Cái
10 Cái/Hộp
222,000 VND
DB00810017
BALLAST 400W
TYPE MATSU 400W
ĐVT:Cái
10 Cái/Hộp
222,000 VND
DB00810009
BALLAST 400W SON
QC 400W SON
ĐVT:cái
6 cái/hộp
228,000 VND
DB00810014
BALLAST 400W SON
TYPE OSRAM 400W SON
ĐVT:Cái
10cái/giỏ
237,600 VND
DB00810022
BALLAST 250W SON
DS 250 SON
ĐVT:Cái
5 Cái/Hộp
258,000 VND
DB00810023
BALLAST 400W MER
DS 400W MER
ĐVT:Cái
5 Cái/Hộp
264,000 VND
Tổng: 30/31 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.