Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00730150
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A2007
200 VAC/ 0.75 (kW)
DB00730149
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A2004
200 VAC/ 0.4 (kW)
DB00730148
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A2002
200 VAC/ 0.2 (kW)
DB00730151
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A2015
200 VAC/ 1.5 (kW)
DB00730152
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A2022
200 VAC/ 2.2 (kW)
DB00730153
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A2037
200 VAC/ 3.7 (kW)
DB00730154
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A4002
400 VAC/ 0.2 (kW)
DB00730155
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A4004
400 VAC/ 0.4 (kW)
DB00730156
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A4007
400 VAC/ 0.75 (kW)
DB00730157
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A4015
400 VAC/ 1.5 (kW)
DB00730158
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A4022
400 VAC/ 2.2 (kW)
DB00730159
3G3JV INVERTERS
3G3JV-A4037
400 VAC/ 3.7 (kW)
DB00730160
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2002
200 VAC/ 0.2 (kW)
DB00730161
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2004
200 VAC/ 0.4 (kW)
DB00730162
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2007
200 VAC/ 0.75 (kW)
DB00730163
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2015
200 VAC/ 1.5 (kW)
DB00730164
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2022
200 VAC/ 2.2 (kW)
DB00730165
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2037
200 VAC/ 3.7 (kW)
DB00730166
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2055
200 VAC/ 5.5 (kW)
DB00730167
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A2075
200 VAC/ 7.5 (kW)
DB00730168
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4002
400 VAC/ 0.2 (kW)
DB00730169
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4004
400 VAC/ 0.4 (kW)
DB00730170
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4007
400 VAC/ 0.75 (kW)
DB00730171
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4015
400 VAC/ 1.5 (kW)
DB00730172
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4022
400 VAC/ 2.2 (kW)
DB00730173
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4037
400 VAC/ 3.7 (kW)
DB00730174
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4055
400 VAC/ 5.5 (kW)
DB00730175
3G3MV INVERTERS
3G3MV-A4075
400 VAC/7.5 (kW)
DB00730176
3G3RV INVERTERS
3G3RV-A2007
200VAC/ 0.75 (kW)
DB00730177
3G3RV INVERTERS
3G3RV-A2015
200VAC/ 1.5 (kW)
Tổng: 30/58 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.