Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB42759
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-0.1K
Công suất motor 15.00KW, Công suất ngõ ra 23.3KVA, Dòng định mức 61.0A, Công suất cấp nguồn 28.0KVA
DB42760
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-0.1K
Công suất motor 15.00KW, Công suất ngõ ra 23.3KVA, Dòng định mức 61.0A, Công suất cấp nguồn 28.0KVA
DB42791
FR-F720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-F720-110K
Công suất motor 110.00KW, Công suất ngõ ra 165.0KVA, Dòng định mức 432.0A, Công suất cấp nguồn 165.0KVA
DB427118
Phụ kiện Inveter Điện trở hãm (breaking resistor)
FR-ABR-3.7K
40Ohm
1,352,000 VND
DB427119
Phụ kiện Inveter Điện trở hãm (breaking resistor)
FR-ABR-5.5K
25Ohm
1,735,000 VND
DB427121
Phụ kiện Inveter Điện trở hãm (breaking resistor)
FR-ABR-H3.7K
150Ohm
1,925,000 VND
DB427122
Phụ kiện Inveter Điện trở hãm (breaking resistor)
FR-ABR-H5.5K
110Ohm
2,310,000 VND
DB427120
Phụ kiện Inveter Điện trở hãm (breaking resistor)
FR-ABR-7.5K
20Ohm
3,156,000 VND
DB427123
Phụ kiện Inveter Điện trở hãm (breaking resistor)
FR-ABR-H7.5K
75Ohm
3,841,000 VND
DB42767
FR-D720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720-0.2K
Công suất motor 0.2KW, Công suất ngõ ra 0.6KVA, Dòng định mức 1.4A, Công suất cấp nguồn 0.7KVA
5,613,000 VND
DB42761
FR-D720S series Nguồn cung cấp 1 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720S-0.1K
Công suất motor 0.1KW, Công suất ngõ ra 0.3KVA, Dòng định mức 0.8A, Công suất cấp nguồn 0.5KVA
5,732,000 VND
DB42768
FR-D720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720-0.4K
Công suất motor 0.4KW, Công suất ngõ ra 1.0KVA, Dòng định mức 2.5A, Công suất cấp nguồn 1.2KA
5,807,000 VND
DB42769
FR-D720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720-0.75K
Công suất motor 0.75KW, Công suất ngõ ra 1.7KVA, Dòng định mức 4.2A, Công suất cấp nguồn 2.1KVA
6,035,000 VND
DB42762
FR-D720S series Nguồn cung cấp 1 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720S-0.2K
Công suất motor 0.2KW, Công suất ngõ ra 0.5KVA, Dòng định mức 1.4A, Công suất cấp nguồn 0.9KVA
6,394,000 VND
DB42763
FR-D720S series Nguồn cung cấp 1 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720S-0.4K
Công suất motor 0.4KW, Công suất ngõ ra 1.0KVA, Dòng định mức 2.5A, Công suất cấp nguồn 1.5KVA
7,004,000 VND
DB42770
FR-D720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720-1.5K
Công suất motor 1.5KW, Công suất ngõ ra 2.8KVA, Dòng định mức 7.0A, Công suất cấp nguồn 4.0KVA
7,189,000 VND
DB42764
FR-D720S series Nguồn cung cấp 1 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720S-0.75K
Công suất motor 0.75KW, Công suất ngõ ra 1.6KVA, Dòng định mức 4.2A, Công suất cấp nguồn 2.3KVA
7,475,000 VND
DB42748
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-0.1K
Công suất motor 0.1KW, Công suất ngõ ra 0.3KVA, Dòng định mức 0.8A, Công suất cấp nguồn 0.4KVA
7,607,000 VND
DB42749
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-0.2K
Công suất motor 0.2KW, Công suất ngõ ra 0.6KVA, Dòng định mức 1.5A, Công suất cấp nguồn 0.8KVA
8,237,000 VND
DB42771
FR-D720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720-1.5K
Công suất motor 2.2KW, Công suất ngõ ra 4.0KVA, Dòng định mức 10.0A, Công suất cấp nguồn 5.5KVA
8,699,000 VND
DB42750
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-0.4K
Công suất motor 0.4KW, Công suất ngõ ra 1.2KVA, Dòng định mức 3.0A, Công suất cấp nguồn 1.5KVA
8,998,000 VND
DB42765
FR-D720S series Nguồn cung cấp 1 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720S-1.5K
Công suất motor 1.5KW, Công suất ngõ ra 2.8KVA, Dòng định mức 7.0A, Công suất cấp nguồn 4.0KVA
9,063,000 VND
DB42772
FR-D720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720-3.7K
Công suất motor 3.7KW, Công suất ngõ ra 6.6KVA, Dòng định mức 16.5A, Công suất cấp nguồn 9.0KVA
9,345,000 VND
DB42726
FR-D740 series Nguồn cung cấp 3 phase 400V
FR-D740-0.4K
Công suất motor 0.4KW, Công suất ngõ ra 1.2KVA, Dòng định mức 1.2A,Công suất cấp nguồn 1.5KVA
9,983,000 VND
DB42751
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-0.75K
Công suất motor 0.75KW, Công suất ngõ ra 2.0KVA, Dòng định mức 5.0A, Công suất cấp nguồn 2.5KVA
10,139,000 VND
DB42727
FR-D740 series Nguồn cung cấp 3 phase 400V
FR-D740-0.75K
Công suất motor 0.75KW, Công suất ngõ ra 2.0KVA, Dòng định mức 2.2A,Công suất cấp nguồn 2.5KVA
10,246,000 VND
DB4276
FR-D720S series Nguồn cung cấp 1 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra: 3 phase 200-240V 50/60Hz
FR-D720S-2.2K
Công suất motor 2.2KW, Công suất ngõ ra 3.8KVA, Dòng định mức 10.0A, Công suất cấp nguồn 5.2KVA
11,018,000 VND
DB42728
FR-D740 series Nguồn cung cấp 3 phase 400V
FR-D740-1.5K
Công suất motor 1.5KW, Công suất ngõ ra 3.0KVA, Dòng định mức 3.6A,Công suất cấp nguồn 4.5KVA
11,711,000 VND
DB42752
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-1.5K
Công suất motor 1.5KW, Công suất ngõ ra 3.2KVA, Dòng định mức 8.0A, Công suất cấp nguồn 4.5KVA
11,719,000 VND
DB42753
FR-E720 series Nguồn cung cấp 3 phase 200-240V 50/60Hz. Ngõ ra 3 phase 200-240V 0.2-400Hz
FR-E720-2.2K
Công suất motor 2.2KW, Công suất ngõ ra 4.4KVA, Dòng định mức 11.0A, Công suất cấp nguồn 5.5KVA
12,673,000 VND
Tổng: 30/129 sản phẩm
Trang: [1] 2 3 4 5   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.