Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB42.76
Biến dòng CT
SPCT-62/30-1.5VA
Hệ số biến dòng:30/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1.5
335,000 VND
DB42.77
Biến dòng CT
SPCT-62/30-1.5VA
Hệ số biến dòng:40/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1.5
335,000 VND
DB42.78
Biến dòng CT
SPCT-62/30-1.5VA
Hệ số biến dòng:50/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1.5
335,000 VND
DB42.79
Biến dòng CT
SPCT-62/30-1.5VA
Hệ số biến dòng:60/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1.5
335,000 VND
DB42.80
Biến dòng CT
SPCT-62/30-1VA
Hệ số biến dòng:75/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1
335,000 VND
DB42.81
Biến dòng CT
SPCT-62/40-1.5VA
Hệ số biến dòng:100/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1.5
335,000 VND
DB42.82
Biến dòng CT
SPCT-62/40-1.5VA
Hệ số biến dòng:150/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):1.5
335,000 VND
DB42.83
Biến dòng CT
SPCT-62/40-2.5VA
Hệ số biến dòng:200/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):2.5
335,000 VND
DB42.84
Biến dòng CT
SPCT-62/40-2.5VA
Hệ số biến dòng:250/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):2.5
335,000 VND
DB42.85
Biến dòng CT
SPCT-62/40-3VA
Hệ số biến dòng:300/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):3
335,000 VND
DB42.98
Biến dòng CT
RCCT-28-1.5VA
Hệ số biến dòng:30/5
Sai số(%):1
Công suất (VA):1.5
397,000 VND
DB42.99
Biến dòng CT
RCCT-28-1.5VA
Hệ số biến dòng:50/5
Sai số(%):1
Công suất (VA):1.5
397,000 VND
DB42.100
Biến dòng CT
RCCT-28-1.5VA
Hệ số biến dòng:75/5
Sai số(%):1
Công suất (VA):1.5
397,000 VND
DB42.86
Biến dòng CT
SPCT-80/40-5VA
Hệ số biến dòng:400/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):5
406,000 VND
DB42.87
Biến dòng CT
SPCT-80/40-5VA
Hệ số biến dòng:500/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):5
406,000 VND
DB42.88
Biến dòng CT
SPCT-80/40-5VA
Hệ số biến dòng:600/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):5
406,000 VND
DB42.101
Biến dòng CT
RCCT-42-1.5VA
Hệ số biến dòng:100/5
Sai số(%):1
Công suất (VA):1.5
416,000 VND
DB42.102
Biến dòng CT
RCCT-42-1.5VA
Hệ số biến dòng:200/5
Sai số(%):1
Công suất (VA):1.5
416,000 VND
DB42103
Biến dòng CT
RCCT-42-1.5VA
Hệ số biến dòng:300/5
Sai số(%):1
Công suất (VA):1.5
416,000 VND
DB42.89
Biến dòng CT
SPCT-100/60-10VA
Hệ số biến dòng:800/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):10
628,000 VND
DB42.90
Biến dòng CT
SPCT-100/60-10VA
Hệ số biến dòng:1000/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):10
684,000 VND
DB42.91
Biến dòng CT
SPCT-100/60-15VA
Hệ số biến dòng:1200/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):5
721,000 VND
DB42.92
Biến dòng CT
SPCT-145/100-15VA
Hệ số biến dòng:1500/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):15
739,000 VND
DB42.93
Biến dòng CT
SPCT-145/100-15VA
Hệ số biến dòng:2000/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):15
952,000 VND
DB42.94
Biến dòng CT
SPCT-145/100-15VA
Hệ số biến dòng:2500/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):15
1,127,000 VND
DB42.95
Biến dòng CT
SPCT-145/100-15VA
Hệ số biến dòng:3000/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):15
1,322,000 VND
DB42.96
Biến dòng CT
SPCT-145/100-15VA
Hệ số biến dòng:3500/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):15
1,478,000 VND
DB42.97
Biến dòng CT
SPCT-145/100-15VA
Hệ số biến dòng:4000/5
Sai số(%):0.5
Công suất (VA):15
1,829,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.