Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20050001
Amplifer - 3000r/min
RYC500D3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.05 (KW)
467.50 USD
DB20050002
Amplifer - 3000r/min
RYC101D3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.1 (KW)
476.50 USD
DB20050003
Amplifer - 3000r/min
RYC201D3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.2 (KW)
479.50 USD
DB20050004
Amplifer - 3000r/min
RYC401D3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.4 (KW)
528.50 USD
DB20050005
Amplifer - 3000r/min
RYC751D3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.75 (KW)
666.00 USD
DB20050006
Motor - 3000r/min
GYS500DC2-T2A
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.05 (KW)
484.00 USD
DB20050006
Motor - 3000r/min
GYS500DC2-T2A
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.05 (KW)
484.00 USD
DB20050007
Motor - 3000r/min
GYS101DC2-T2A
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.1 (KW)
488.00 USD
DB20050008
Motor - 3000r/min
GYS201DC2-T2A
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.2 (KW)
492.00 USD
DB20050009
Motor - 3000r/min
GYS401DC2-T2A
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.4 (KW)
496.00 USD
DB20050010
Motor - 3000r/min
GYS751DC2-T2A
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.75 (KW)
602.00 USD
DB20050011
Motor(with Brake) - 3000r/min
GYS500DC2-T2A-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.05 (KW)
732.00 USD
DB20050012
Motor(with Brake) - 3000r/min
GYS101DC2-T2A-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.1 (KW)
751.50 USD
DB20050013
Motor(with Brake) - 3000r/min
GYS201DC2-T2A-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.2 (KW)
787.00 USD
DB20050014
Motor(with Brake) - 3000r/min
GYS401DC2-T2A-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.4 (KW)
846.50 USD
DB20050015
Motor(with Brake) - 3000r/min
GYS751DC2-T2A-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.75 (KW)
1051.00 USD
DB20050016
Amplifer - 2000r/min
RYC501C3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.5 (KW)
699.50 USD
DB20050017
Amplifer - 2000r/min
RYC751C3-WT2
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.75 (KW)
745.50 USD
DB20050018
Amplifer - 2000r/min
RYC102C3-WT2
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 1.0 (KW)
791.00 USD
DB20050019
Amplifer - 2000r/min
RYC152C3-WT2
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 1.5 (KW)
910.00 USD
DB20050020
Amplifer - 2000r/min
RYC202C3-WT2
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 2.0 (KW)
1041.50 USD
DB20050021
Motor - 2000r/min
GYG501CC2-T2E
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.5 (KW)
673.00 USD
DB20050022
Motor - 2000r/min
GYG751CC2-T2E
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.75 (KW)
732.00 USD
DB20050023
Motor - 2000r/min
GYG102CC2-T2E
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 1.0 (KW)
807.00 USD
DB20050024
Motor - 2000r/min
GYG152CC2-T2E
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 1.5 (KW)
944.50 USD
DB20050025
Motor - 2000r/min
GYG202CC2-T2E
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 2.0 (KW)
1062.50 USD
DB20050026
Motor(with Brake) - 2000r/min
GYG501CC2-T2E-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.5 (KW)
1023.00 USD
DB20050027
Motor(with Brake) - 2000r/min
GYG751CC2-T2E-B
Input Power Supply: 1Ø , 3Ø, 200V
Capacity: 0.75 (KW)
1129.50 USD
DB20050028
Motor(with Brake) - 2000r/min
GYG102CC2-T2E-B
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 1.0 (KW)
1259.50 USD
DB20050029
Motor(with Brake) - 2000r/min
GYG152CC2-T2E-B
Input Power Supply: 3Ø, 200V
Capacity: 1.5 (KW)
1609.50 USD
Tổng: 30/79 sản phẩm
Trang: [1] 2 3   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.