Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20180001
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.1C1S-2A
0.1kw, 0.3KVA
250.00 USD
DB20180002
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.2C1S-2A
0.2KW-0.57KVA
248.50 USD
DB20180003
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.4C1S-2A
0.4KW 1.1KVA
272.00 USD
DB20180004
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.75C1S-2A
0.75KW- 1.9KVA
305.50 USD
DB20180005
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN1.5C1S-2A
1.5KW-3KVA
378.50 USD
DB20180006
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN2.2C1S-2A
2.2KW-4.2KVA
423.50 USD
DB20180007
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN3.7C1S-2A
3.7KW-6.5KVA
517.00 USD
DB20180008
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN0.4C1S-4A
0.4KW-1.1KVA
343.50 USD
DB20180009
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN0.75C1S-4A
0.75KW-1.9KVA
388.50 USD
DB20180010
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN1.5C1S-4A
1.5KW-2.8KVA
416.50 USD
DB20180011
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN2.2C1S-4A
2.2KW-4.1KVA
462.50 USD
DB20180012
FRENIC-Mini (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN3.7C1S-4A
3.7KW-6.8KVA
569.00 USD
DB20180013
FRENIC-Mini (Asia Standard 1 Ø 200V)
FRN0.1C1S-7A
0.1KW-0.3KVA
233.00 USD
DB20180014
FRENIC-Mini (Asia Standard 1 Ø 200V)
FRN0.2C1S-7A
254.50 USD
DB20180015
FRENIC-Mini (Asia Standard 1 Ø 200V)
FRN0.4C1S-7A
257.00 USD
DB20180016
FRENIC-Mini (Asia Standard 1 Ø 200V)
FRN0.75C1S-7A
270.50 USD
DB20180017
FRENIC-Mini (Asia Standard 1 Ø 200V)
FRN1.5C1S-7A
352.00 USD
DB20180018
FRENIC-Mini (Asia Standard 1 Ø 200V)
FRN2.2C1S-7A
445.00 USD
DB20180019
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.2E1S-2A
294.00 USD
DB20180020
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.4E1S-2A
326.00 USD
DB20180021
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN0.75E1S-2A
357.00 USD
DB20180022
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN1.5E1S-2A
461.00 USD
DB20180023
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN2.2E1S-2A
498.00 USD
DB20180024
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN3.7E1S-2A
583.00 USD
DB20180025
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN5.5E1S-2A
847.00 USD
DB20180026
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN7.5E1S-2A
948.00 USD
DB20180027
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN11E1S-2A
1331.00 USD
DB20180028
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 200V)
FRN15E1S-2A
1594.00 USD
DB20180029
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN0.4E1S-4A
404.00 USD
DB20180030
FRENIC-Multi (Asia Standard 3 Ø 400V)
FRN0.75E1S-4A
430.50 USD
Tổng: 30/98 sản phẩm
Trang: [1] 2 3 4   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.