Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20060147
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-FV
DB20060148
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-AlO
DB20060149
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-Dl
DB20060150
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-DlO
DB20060151
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-PG
DB20060152
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-PGO
DB20060153
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-SPG
DB20060154
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-TL
DB20060155
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-SX
DB20060156
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-Sl
DB20060157
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-RS
DB20060158
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-PMPG
DB20060159
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-PMPGO
DB20060160
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-UPAC
DB20060161
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-PDP
DB20060162
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-DEV
DB20060163
VG7 Option Card etc..
OPC-VG7-CCL
DB20060164
VG7 Option Card etc..
MCA-VG7-SN
DB20060165
VG7 Option Card etc..
MCA-VG7-FV
DB20060166
VG7 Option Card etc..
MCA2-PU
DB20060167
VG7 Option Card etc..
MCA-VG7-CPG
DB20060168
VG7 Option Card etc..
PBVG7-7.5
DB20060169
VG7 Option Card etc..
PBVG7-15
DB20060170
VG7 Option Card etc..
TP-VG7
DB20060171
VG7 Option Card etc..
WPS-VG7-PCL
DB20060073
FRENIC - LEFT (Option Card etc..)
TP-G1-CLS
1,877,000 VND
DB20060075
FRENIC - LEFT (Option Card etc..)
OPC-LM1-PS
2,527,000 VND
DB20060074
FRENIC - LEFT (Option Card etc..)
OPC-LM1-PP
2,707,000 VND
DB20060001
FRENIC5000G/P11 - Standard 3 Ø 200V G11S
FRN0.4G11S-2JE
7,554,000 VND
DB20060002
FRENIC5000G/P11 - Standard 3 Ø 200V G11S
FRN0.75G11S-2JE
8,503,000 VND
Tổng: 30/171 sản phẩm
Trang: [1] 2 3 4 5 6   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.