Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20160001
Zero-phase Reactor(RFl filter)
ACL-40B
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco, Mini
76.50 USD
DB20160002
Zero-phase Reactor(RFl filter)
ACL-74B
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco, Mini
224.50 USD
DB20160003
Option for Single-phase 100V Input
CAPA6-0.2
Applicable Inverter: Multi, Mini
69.00 USD
DB20160004
Option for Single-phase 100V Input
CAPA6-0.4
Applicable Inverter: Multi, Mini
82.50 USD
DB20160005
Option for Single-phase 100V Input
CAPA6-0.75
Applicable Inverter: Multi, Mini
103.50 USD
DB20160006
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-0.2
Applicable Inverter: G11, Multi, Mini
128.50 USD
DB20160007
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-0.4
Applicable Inverter: G11, Multi, Mini
136.00 USD
DB20160008
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-0.75
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
143.00 USD
DB20160009
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-1.5
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
150.00 USD
DB20160010
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-2.2
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
165.00 USD
DB20160011
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-3.7
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
180.00 USD
DB20160012
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-5.5
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco
231.00 USD
DB20160013
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-7.5
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco
262.50 USD
DB20160014
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-11
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco
319.00 USD
DB20160015
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-15
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco
374.00 USD
DB20160016
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-18.5
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
447.50 USD
DB20160017
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-22A
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
495.00 USD
DB20160018
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-30B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160019
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-37B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160020
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-45B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160021
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-55B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160022
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-75B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160023
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-90B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160024
DC Reactor (DCR)200V
DCR2-110B
Applicable Inverter: G11, P11, Eco
DB20160025
DC Reactor (DCR)400V
DCR4-0.4
Applicable Inverter: G11, Multi, Mini
66.50 USD
DB20160026
DC Reactor (DCR)400V
DCR4-0.75
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
78.00 USD
DB20160027
DC Reactor (DCR)400V
DCR4-1.5
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
85.50 USD
DB20160028
DC Reactor (DCR)400V
DCR4-2.2
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
93.00 USD
DB20160029
DC Reactor (DCR)400V
DCR4-3.7
Applicable Inverter: G11, Multi, Eco, Mini
108.50 USD
DB20160030
DC Reactor (DCR)400V
DCR4-5.5
Applicable Inverter: G11, P11, Multi, Eco
147.50 USD
Tổng: 30/86 sản phẩm
Trang: [1] 2 3   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.