Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20030001
Basic Unit - CPU 20 I/O points
NW0P20R-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 12 points
Output Spec: RY 8 points
457.00 USD
DB20030002
Basic Unit - CPU 20 I/O points
NW0P20T-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 12 points
Output Spec: Tr sink 8 points
457.00 USD
DB20030003
Basic Unit - CPU 20 I/O points
NW0P20U-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 12 points
Output Spec: Tr source 8 points
457.00 USD
DB20030004
Basic Unit - CPU 20 I/O points
NW0P20R-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 12 points
Output Spec: RY 8 points
448.00 USD
DB20030005
Basic Unit - CPU 20 I/O points
NW0P20T-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 12 points
Output Spec: Tr sink 8 points
448.00 USD
DB20030006
Basic Unit - CPU 20 I/O points
NW0P20U-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 12 points
Output Spec: Tr source 8 points
448.00 USD
DB20030007
Basic Unit - CPU 30 I/O points
NW0P30R-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: RY 14 points
551.50 USD
DB20030008
Basic Unit - CPU 30 I/O points
NW0P30T-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr sink 14 points
551.50 USD
DB20030009
Basic Unit - CPU 30 I/O points
NW0P30U-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr source 14 points
551.50 USD
DB20030010
Basic Unit - CPU 30 I/O points
NW0P30R-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: RY 14 points
542.50 USD
DB20030011
Basic Unit - CPU 30 I/O points
NW0P30T-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr sink 14 points
542.50 USD
DB20030012
Basic Unit - CPU 30 I/O points
NW0P30U-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr source 14 points
542.50 USD
DB20030013
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40R-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: RY 16 points
836.50 USD
DB20030014
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40T-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr sink 16 points
836.50 USD
DB20030015
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40U-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr source 16 points
836.50 USD
DB20030016
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40R-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: RY 16 points
823.00 USD
DB20030017
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40T-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: Tr sink 16 points
823.00 USD
DB20030018
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40U-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: Tr source 16 points
823.00 USD
DB20030019
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40R-31C
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: RY 16 points
Calender function: Built-in
859.00 USD
DB20030020
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40T-31C
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr sink 16 points
Calender function: Built-in
859.00 USD
DB20030021
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40U-31C
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 16 points
Output Spec: Tr source 16 points
Calender function: Built-in
859.00 USD
DB20030022
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40R-34C
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: RY 16 points
Calender function: Built-in
845.50 USD
DB20030023
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40T-34C
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: Tr sink 16 points
Calender function: Built-in
845.50 USD
DB20030024
Basic Unit - CPU 40 I/O points
NW0P40U-34C
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 24 points
Output Spec: Tr source 16 points
Calender function: Built-in
845.50 USD
DB20030025
Basic Unit - CPU 60 I/O points
NW0P60R-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 36 points
Output Spec: RY 24 points
995.00 USD
DB20030026
Basic Unit - CPU 60 I/O points
NW0P60T-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 36 points
Output Spec: Tr sink 24 points
995.00 USD
DB20030027
Basic Unit - CPU 60 I/O points
NW0P60U-31
Specification:
Power Spec: 100 to 240VAC
Input Spec: 24V DC 36 points
Output Spec: Tr source 24 points
995.00 USD
DB20030028
Basic Unit - CPU 60 I/O points
NW0P60R-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 36 points
Output Spec: RY 24 points
981.00 USD
DB20030029
Basic Unit - CPU 60 I/O points
NW0P60T-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 36 points
Output Spec: Tr sink 24 points
981.00 USD
DB20030030
Basic Unit - CPU 60 I/O points
NW0P60U-34
Specification:
Power Spec: 24V DC
Input Spec: 24V DC 36 points
Output Spec: Tr source 24 points
981.00 USD
Tổng: 30/60 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.