Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20120001
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT061
Type: RNFTS05-20
Rating: 250V.5A
3,413,000 VND
DB20120002
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT062
Type: RNFTS10-20
Rating: 250V.10A
3,671,000 VND
DB20120003
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT069
Type: RNFTS10-40
Rating: 480V.10A
4,439,000 VND
DB20120004
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT063
Type: RNFTS20-20
Rating: 250V.20A
4,939,000 VND
DB20120005
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT070
Type: RNFTS20-40
Rating: 480V.20A
5,491,000 VND
DB20120007
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT064
Type: RNFTS30-20
Rating: 250V.30A
5,952,000 VND
DB20120006
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT071
Type: RNFTS25-40
Rating: 480V.25A
6,786,000 VND
DB20120008
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT072
Type: RNFTS30-40
Rating: 480V.30A
8,344,000 VND
DB20120011
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT065
Type: RNFTS50-20
Rating: 250V.20A
11,069,000 VND
DB20120009
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT073
Type: RNFTS40-40
Rating: 480V.40A
12,349,000 VND
DB20120012
RNFMS Series for Output Circuit
RNFT066
Type: RNFMS60-20
Rating: 250V.60A
14,073,000 VND
DB20120010
RNFTS Series for Output Circuit
RNFT074
Type: RNFTS45-40
Rating: 480V.45A
19,413,000 VND
DB20120013
RNFMS Series for Output Circuit
RNFT067
Type: RNFMS75-20
Rating: 250V.75A
19,636,000 VND
DB20120015
RNFMS Series for Output Circuit
RNFT068
Type: RNFMS90-20
Rating: 250V.90A
26,644,000 VND
DB20120014
RNFMS Series for Output Circuit
RNFT075
Type: RNFMS75-40
Rating: 480V.75A
35,044,000 VND
DB20120016
RNFMS Series for Output Circuit
RNFT076
Type: RNFMS1 H-40
Rating: 480V.100A
40,050,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.