Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00900139
Soft starter - ATS01(Line voltage 1 phase or 3 phases,from 0.37kw to 5.5kw)
ATS01N103FT
Line voltage 220-400VAC, 50/60Hz
1Phase 220V: 0.37kw
3Phase 220V: 0.55kw - 1.1kw
Bypass Cotactor: LC1 K06 or LC1 D09
Nominal Current:3A
169.65 USD
DB00900140
Soft starter - ATS01(Line voltage 1 phase or 3 phases,from 0.37kw to 5.5kw)
ATS01N106FT
Line voltage 220-400VAC, 50/60Hz
1Phase 220V: 0.75kw
3Phase 220V: 0.75kw - 2.2kw
Bypass Cotactor: LC1 K06 or LC1 D09
Nominal Current:6A
194.02 USD
DB00900141
Soft starter - ATS01(Line voltage 1 phase or 3 phases,from 0.37kw to 5.5kw)
ATS01N109FT
Line voltage 220-400VAC, 50/60Hz
1Phase 220V: 1.1kw
3Phase 220V: 1.5kw - 4kw
Bypass Cotactor: LC1 K06 or LC1 D09
Nominal Current:9A
227.29 USD
DB00900142
Soft starter - ATS01(Line voltage 1 phase or 3 phases,from 0.37kw to 5.5kw)
ATS01N112FT
Line voltage 220-400VAC, 50/60Hz
1Phase 220V: 1.5kw
3Phase 220V: 2.2kw - 5.5kw
Bypass Cotactor: LC1 K06 or LC1 D09
Nominal Current:12A
242.35 USD
DB00900143
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 0.75 to 15kw)
ATS01N206QN
Line voltage 380-415VAC, 50/60Hz
3Phase 380-415V: 1.5/2.2kw
Bypass Cotactor: LC1 K06 or LC1 D09
Nominal Current:6A
207.61 USD
DB00900144
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 0.75 to 15kw)
ATS01N209QN
Line voltage 380-415VAC, 50/60Hz
3Phase 380-415V: 3/4kw
Bypass Cotactor: LC1 K06 or LC1 D09
Nominal Current:9A
242.35 USD
DB00900145
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 0.75 to 15kw)
ATS01N212QN
Line voltage 380-415VAC, 50/60Hz
3Phase 380-415V: 5.5kw
Bypass Cotactor: LC1 K12 or LC1 D12
Nominal Current:12A
260.00 USD
DB00900146
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 0.75 to 15kw)
ATS01N222QN
Line voltage 380-415VAC, 50/60Hz
3Phase 380-415V: 7.5/11kw
Bypass Cotactor: LC1 D25
Nominal Current:22A
339.55 USD
DB00900147
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 0.75 to 15kw)
ATS01N232QN
Line voltage 380-415VAC, 50/60Hz
3Phase 380-415V: 15kw
Bypass Cotactor: LC1 D32
Nominal Current:32A
399.70 USD
DB00900148
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 22 to 45kw)
ATS01N244Q
Line voltage 400VAC, 50/60Hz
3Phase 400V: 22kw
Bypass Cotactor: LC1 D50
Nominal Current:44A
657.76 USD
DB00900149
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 22 to 45kw)
ATS01N272Q
Line voltage 400VAC, 50/60Hz
3Phase 400V: 37kw
Bypass Cotactor: LC1 D80
Nominal Current:72A
911.94 USD
DB00900150
Soft starter - ATS01(Line voltage 3 phases,from 22 to 45kw)
ATS01N285Q
Line voltage 400VAC, 50/60Hz
3Phase 400V: 45kw
Bypass Cotactor: LC1 D95
Nominal Current:85A
1030.00 USD
DB00900151
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D17Q
1 Motor power :
220V: 4kw - 415V: 7.5kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 4(A)

1176.82 USD
DB00900152
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D22Q
1 Motor power :
220V- 5.5kw ; 415V- 11kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 22(A)
1177.73 USD
DB00900153
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D32Q
1 Motor power :
220V- 7.5kw ; 415V- 15kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 32(A)
1197.48 USD
DB00900154
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D38Q
1 Motor power :
220V- 9kw ; 415V- 18.5kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 38(A)
1217.58 USD
DB00900155
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D47Q
1 Motor power :
220V- 11kw ; 415V- 22kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 47(A)
1236.43 USD
DB00900156
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D62Q
1 Motor power :
220V- 15kw ; 415V- 30kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 62(A)
1318.35 USD
DB00900157
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D75Q
1 Motor power :
220V- 18.5kw ; 415V- 37kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 75(A)
1366.13 USD
DB00900158
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48D88Q
1 Motor power :
220V- 22kw ; 415V- 45kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 88(A)
1439.57 USD
DB00900159
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C11Q
1 Motor power :
220V- 30kw ; 415V- 55kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 110(A)
1909.64 USD
DB00900160
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C14Q
1 Motor power :
220V- 37kw ; 415V- 75kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 140(A)
1958.61 USD
DB00900161
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C17Q
1 Motor power :
220V- 45kw ; 415V- 90kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 170(A)
2702.88 USD
DB00900162
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C21Q
1 Motor power :
220V- 55kw ; 415V- 110kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 210(A)
3016.43 USD
DB00900163
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C25Q
1 Motor power :
220V- 75kw ; 415V- 132kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 250(A)
3329.63 USD
DB00900164
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C32Q
1 Motor power :
220V- 90kw ; 415V- 160kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 320(A)
3770.32 USD
DB00900165
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C41Q
1 Motor power :
220V- 110kw ; 415V- 220kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 410(A)
5369.37 USD
DB00900166
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C48Q
1 Motor power :
220V- 132kw ; 415V- 250kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 480(A)
6741.95 USD
DB00900167
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C59Q
1 Motor power :
220V- 160kw ; 415V- 315kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 590(A)
8237.98 USD
DB00900168
Soft starter - ATS48 (For standard applications)
ATS48C66Q
1 Motor power :
220V- 180kw ; 415V- 355kw
Starter 230/415V - 50/60Hz
Nominal current (ICL): 660(A)
8977.26 USD
Tổng: 30/33 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.