Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00370001
CẦN ĐÈN-phi 34 ống đen sơn bạc 2m
ĐVT: CÂY
66,000 VND
DB00370002
CẦN ĐÈN-phi 34 ống kẽm 2m
ĐVT: CÂY
132,000 VND
DB00370003
CẦN ĐÈN-phi 42 ống kẽm bas thẳng 2m
ĐVT: CÂY
150,000 VND
DB00370005
CẦN ĐÈN-phi 49 ống kẽm - bas thẳng 2m
ĐVT: CÂY
162,000 VND
DB00370004
CẦN ĐÈN-phi 42 ống kẽm - ôm trụ 2m
ĐVT: CÂY
168,000 VND
DB00370006
CẦN ĐÈN-phi 49 ống kẽm - ôm trụ 2m
ĐVT: CÂY
180,000 VND
DB00370007
CẦN ĐÈN-phi 60 ống kẽm - bas thẳng 2m
ĐVT: CÂY
204,000 VND
DB00370008
CẦN ĐÈN-phi 60 ống kẽm - ôm trụ 2m
ĐVT: CÂY
222,000 VND
DB00370009
TRỤ HÀN NỐI - trụ 4m
ĐVT: TRỤ
1,200,000 VND
DB00370010
TRỤ HÀN NỐI - trụ 5m
ĐVT: TRỤ
1,500,000 VND
DB00370011
TRỤ HÀN NỐI - trụ 6m
ĐVT: TRỤ
1,680,000 VND
DB00370014
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 4m-3mm(4m)
ĐVT: TRỤ
1,800,000 VND
DB00370012
TRỤ HÀN NỐI - trụ 7m
ĐVT: TRỤ
1,980,000 VND
DB00370015
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 5m-3mm(5m)
ĐVT: TRỤ
2,160,000 VND
DB00370016
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 6m-3mm(6m)
ĐVT: TRỤ
2,280,000 VND
DB00370013
TRỤ HÀN NỐI - trụ 8m
ĐVT: TRỤ
2,340,000 VND
DB00370017
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 7m-3mm(7m)
ĐVT: TRỤ
3,000,000 VND
DB00370018
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 8m-3mm(8m)
ĐVT: TRỤ
3,360,000 VND
DB00370019
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 9m-3mm(9m)
ĐVT: TRỤ
4,200,000 VND
DB00370020
TRỤ CÔN HOẶC BÁT GIÁC- trụ 10m-3mm(10m)
ĐVT: TRỤ
5,040,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.