Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB30002
Cosse bít SC 2.5
SC 2.5 - (4, 5, 6)
100 cái/ bịch
DB30003
Cosse bít SC 4
SC 4 - (4, 5, 6)
100 cái/ bịch
DB30020
Cosse bít SC 800
SC 800 - (20)
ĐVT: Cái
DB30021
Cosse bít SC 1000
SC 1000 - (20)
ĐVT: Cái
DB30001
Cosse bít SC 1.5
SC 1.5 - (4, 5)
100 cái/ bịch
DB30004
Cose bít SC 6
SC 6 - (6,8)
100cái/ bịch
Loại 1
DB30005
Cose bít SC 10
SC 10 - (6,8)
100 cái/ bịch.
Loại 1
DB30006
Cose bít SC 16
SC 16 - (6,8,10)
100cái/ bịch.
Loại 1
DB30007
Cose bít SC 25
SC 25 - (6, 8, 10)
100cái/ bịch.
Loại 1
DB30008
Cose bít SC 35
SC 35 - (8,10)
100cái/ bịch.
Loại 1
DB30009
Cose bít SC 50
SC 50 - (8,10,12)
100cái/ bịch.
Loại 1
DB30010
Cose bít SC 70
SC 70 - (8, 10, 12)
ĐVT: 1 cái.
Loại 1
DB30011
Cose bít SC 95
SC 95 - (8, 10, 12)
ĐVT: Cái
DB30012
Cose bít SC 120
SC 120 - (12,14)
ĐVT: Cái
DB30013
Cose bít SC 150
SC 150 - (12, 14, 16)
ĐVT: Cái
DB30014
Cose bít SC 185
SC 185 - (12, 14, 16)
ĐVT: CÁI
DB30015
Cose bít SC 240
SC 240 - (12,14,16)
ĐVT: Cái
DB30016
Cose bít SC 300
SC 300 - (12, 14, 16)
ĐVT: Cái
DB30017
Cose bít SC 400
SC 400 - (12, 14, 16)
ĐVT: Cái
DB30018
Cose bít SC 500
SC 500 - (14, 16, 18)
ĐVT: Cái
DB30019
Cose bít SC 630
SC 630 - (14,16,18)
ĐVT: Cái
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.