Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB30160
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 1.25 - 3 Y - ĐỎ
100 cái / bịch
DB30161
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 1.25 - 4 Y - ĐỎ
100 cái /bịch
DB30162
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 2-3 Y (xanh-đỏ)
100 cái /bịch
DB30163
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 2-4 (R/Y )xanh-đỏ
100 cái / bịch
DB30164
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 2-5 (R/Y )xanh-đỏ
100 cái / bịch

DB30165
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 3.5-5 (R/Y) đen
100 cái / bịch
DB30166
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 5.5-5 (R/Y) VÀNG
100 cái / bịch
DB30167
COSS CÁCH ĐIỆN (phủ nhựa)
VF 5.5-6 (R/Y) VÀNG
100 cái / bịch
DB30174
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 5.5 - 12 R - Vàng
100 cái/ bịch
DB30172
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 5.5 - 8 R - Vàng
100 cái/ bịch
DB30173
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 5.5 - 10 R - Vàng
100 cái/ bịch
DB30170
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 2 - 8 R - Xanh
100 cái/ bịch
DB30171
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 2 - 10R - Xanh
100 cái/ bịch
DB30168
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 1.25 - 5 (R/Y) - Đỏ
100 cái/ bịch
DB30169
COSE CÁCH ĐIỆN (Phủ nhựa)
VF 2 - 6 R - Xanh
100 cái/ bịch
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.