Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00260021
Cose đồng nhôm L2 DN-95-L2
DN-95-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260026
Cose đồng nhôm L2 DN-300-L2
DN-300-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260025
Cose đồng nhôm L2 DN-240-L2
DN-240-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260024
Cose đồng nhôm L2 DN-185-L2
DN-185-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260023
Cose đồng nhôm L2 DN-150-L2
DN-150-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260022
Cose đồng nhôm L2 DN-120-L2
DN-120-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260020
Cose đồng nhôm L2 DN-70-L2
DN-70-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB30026
Cose đồng nhôm L1 DN-25-L1
DN-25-L1
ĐVT: cái
10cái/ bịch
DB00260002
Cose đồng nhôm L1 DN-35-L1
DN-35-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260003
Cose đồng nhôm L1 DN-50-L1
DN-50-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260004
Cose đồng nhôm L1 DN-70-L1
DN-70-L1
ĐVT:CÁI
10cái/ bịch
DB00260005
Cose đồng nhôm L1 DN-95-L1
DN-95-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260006
Cose đồng nhôm L1 DN-120-L1
DN-120-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260007
Cose đồng nhôm L1 DN-150-L1
DN-150-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260008
Cose đồng nhôm L1 DN-185-L1
DN-185-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260009
Cose đồng nhôm L1 DN-240-L1
DN-240-L1
ĐVT:CÁI
10cái/ bịch
DB00260010
Cose đồng nhôm L1 DN-300-L1
DN-300-L1
ĐVT:CÁI
10cái/ bịch
DB00260011
Cose đồng nhôm L1 DN-400-L1
DN-400-L1
ĐVT:CÁI
10cái/ bịch
DB00260012
Cose đồng nhôm L1 DN-500-L1
DN-500-L1
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB30046
COSE ĐỒNG NHÔM (DTL - 2)
DTL - 2 - 95
ĐVT: CÁI
DB30047
COSE ĐỒNG NHÔM (DTL - 2)
DTL - 2 - 120
ĐVT: CÁI
DB30048
COSE ĐỒNG NHÔM (DTL - 2)
DTL - 2 - 150
ĐVT: CÁI
DB30049
COSE ĐỒNG NHÔM (DTL - 2)
DTL - 2 - 185
ĐVT: CÁI
DB30050
COSE ĐỒNG NHÔM (DTL - 2)
DTL - 2 - 240
ĐVT: CÁI
DB30051
COSE ĐỒNG NHÔM (DTL - 2)
DTL - 2 - 300
ĐVT: CÁI
DB00260013
Cose đồng nhôm L1 DN-10-L1
DN-10-L1
ĐVT: CÁI
DB00260014
Cose đồng nhôm L1 DN-16-L1
DN-16-L1
ĐVT: CÁI
DB00260015
Cose đồng nhôm L2 DN-10-L2
DN-10-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260016
Cose đồng nhôm L2 DN-16-L2
DN-16-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
DB00260017
Cose đồng nhôm L2 DN-25-L2
DN-25-L2
ĐVT: CÁI
10cái/ bịch
Tổng: 30/56 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.