Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00890004
Cảm biến nhiệt SAMIL
N-K 300mm + dây 2m
K (CA)
Ren 1/4", phi 6
9.20 USD
DB00890003
Cảm biến nhiệt SAMIL
N-K 200mm + dây 2m
K (CA)
Ren 1/4", phi 6
8.00 USD
DB00890002
Cảm biến nhiệt SAMIL
N-K 100mm + dây 2m
K (CA)
Ren 1/4", phi 6
7.00 USD
DB00890001
Cảm biến nhiệt SAMIL
V-K + dây 2m
K (CA)
Ren 1/4", phi 6
5.10 USD
DB00890005
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.1
Loại : K (CA)
Chiều dài: 100mm
Ren 1/2"", phi 8
24.50 USD
DB00890006
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.1
Loại : K (CA)
Chiều dài: 100mm
Ren 1/2"", phi 10
25.00 USD
DB00890007
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.1
Loại : K (CA)
Chiều dài: 100mm
không ren, phi 17
26.50 USD
DB00890008
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.1
Loại : K (CA)
Chiều dài: 100mm
không ren, phi 22
32.10 USD
DB00890009
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.15
Loại : K (CA)
Chiều dài: 150mm
Ren 1/2"", phi 8
25.40 USD
DB00890010
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.15
Loại : K (CA)
Chiều dài: 150mm
Ren 1/2"", phi 10
25.90 USD
DB00890011
Cảm biến nhiệt SAMIL
k 0.2
Loại : K (CA)
Chiều dài: 200mm
Ren 1/2"", phi 8
27.00 USD
DB00890012
Cảm biến nhiệt SAMIL
k 0.2
Loại : K (CA)
Chiều dài: 200mm
Ren 1/2"", phi 10
26.70 USD
DB00890013
Cảm biến nhiệt SAMIL
k 0.2
Loại : K (CA)
Chiều dài: 200mm
không ren, phi 17
31.90 USD
DB00890014
Cảm biến nhiệt SAMIL
k 0.2
Loại : K (CA)
Chiều dài: 200mm
không ren, phi 22
41.40 USD
DB00890015
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.3
Loại : K (CA)
Chiều dài: 300mm
Ren 1/2"", phi 8
29.00 USD
DB00890016
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.3
Loại : K (CA)
Chiều dài: 300mm
Ren 1/2"", phi 10
29.50 USD
DB00890017
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.3
Loại : K (CA)
Chiều dài: 300mm
không ren, phi 17
37.40 USD
DB00890018
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.3
Loại : K (CA)
Chiều dài: 300mm
không ren, phi 22
50.60 USD
DB00890019
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.4
Loại : K (CA)
Chiều dài: 400mm
Ren 1/2"", phi 8
32.50 USD
DB00890020
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.4
Loại : K (CA)
Chiều dài: 400mm
Ren 1/2"", phi 10
33.00 USD
DB00890021
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.4
Loại : K (CA)
Chiều dài: 400mm
không ren, phi 17
42.90 USD
DB00890022
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.4
Loại : K (CA)
Chiều dài: 400mm
không ren, phi 22
59.80 USD
DB00890023
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.5
Loại : K (CA)
Chiều dài: 500mm
Ren 1/2"", phi 8
36.00 USD
DB00890024
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.5
Loại : K (CA)
Chiều dài: 500mm
Ren 1/2"", phi 10
36.50 USD
DB00890025
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.5
Loại : K (CA)
Chiều dài: 500mm
không ren, phi 17
48.40 USD
DB00890026
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.5
Loại : K (CA)
Chiều dài: 500mm
không ren, phi 22
69.00 USD
DB00890027
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.6
Loại : K (CA)
Chiều dài: 600mm
không ren, phi 17
53.90 USD
DB00890028
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.6
Loại : K (CA)
Chiều dài: 600mm
không ren, phi 22
78.20 USD
DB00890029
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.7
Loại : K (CA)
Chiều dài: 700mm
không ren, phi 17
59.40 USD
DB00890030
Cảm biến nhiệt SAMIL
K 0.7
Loại : K (CA)
Chiều dài: 700mm
không ren, phi 22
87.50 USD
Tổng: 30/64 sản phẩm
Trang: [1] 2 3   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.