Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
MT01000001
FR 1Cx1,5mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV (FR CABLES ) 1Cx1.5mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV (FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000002
Cáp FR 1Cx2,5mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx2.5mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000003
Cáp FR 1Cx4,0mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx4.0mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000004
FR 1Cx6.0mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx6.0mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000005
FR 1Cx10.0mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx10.0mm2
CU/MICA/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000006
FR 1Cx16.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx16.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000007
FR 1Cx25.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx25.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000008
FR 1Cx35.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx35.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000009
FR 2Cx1.5mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 2Cx1.5mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000010
FR 2Cx2.5mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 2Cx2.5mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000011
FR 2Cx6.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 2Cx6.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000012
FR 4Cx2.5mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 4Cx2.5mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000013
FR 4Cx4.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 4Cx4.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000014
FR 4Cx16.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 4Cx1.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
MT01000015
FR 1Cx50.0mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES ) 1Cx50mm2
CU/MICA/XLPE/LSHF 0.6/1KV ( FR CABLES )
ACCORDING TO IEC 60331
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.