Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
MT01060001
VCT - 4Cx1.5SQ
VCT - 4Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060002
VCT -5Cx1.5SQ
VCT -5Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060003
VCT -7Cx1.5SQ
VCT -7Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060004
VCT -10Cx1.5SQ
VCT -10Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060005
VCT -12Cx1.5SQ
VCT -12Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060006
VCT -16Cx1.5SQ
VCT -16Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060007
VCT -19Cx1.5SQ
VCT -19Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060008
VCT -24Cx1.5SQ
VCT -24Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060009
VCT -27Cx1.5SQ
VCT -27Cx1.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060010
VCT -40Cx0.75SQ
VCT -40Cx0.75SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060011
VCT -5Cx2.5SQ
VCT -5Cx2.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060012
VCT -7Cx2.5SQ
VCT -7Cx2.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060013
VCT -10Cx2.5SQ
VCT -10Cx2.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01060014
VCT -12Cx2.5SQ
VCT -12Cx2.5SQ
CABLE CONTROL VCT(Cáp điều khiển sợi mềm)
MT01070001
VCT - SB - 2Cx0.75SQ
VCT - SB - 2Cx0.75SQ
CABLE VCT - SB(Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070002
VCT - SB - 2Cx1.25SQ
VCT - SB - 2Cx1.25SQ
CABLE VCT - SB(Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070003
VCT - SB - 2x1.5SQ
VCT - SB - 2x1.5SQ
CABLE VCT - SB(Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070004
VCT - SB - 2Cx2.5SQ
VCT - SB - 2Cx2.5SQ
CABLE VCT - SB(Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070005
VCT - SB - 2Cx6.0SQ
VCT - SB - 2Cx6.0SQ
CABLE VCT - SB(Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070006
VCT - SB -4Cx0.75SQ
VCT - SB -4Cx0.75SQ
CABLE VCT - SB(Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070007
VCT - SB - 4Cx1.25SQ
VCT - SB - 4Cx1.25SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070008
VCT - SB - 4Cx1.5SQ
VCT - SB - 4Cx1.5SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070009
VCT - SB - 4Cx2.5SQ
VCT - SB - 4Cx2.5SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070010
VCT - SB - 4Cx4.0SQ
VCT - SB - 4Cx4.0SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070011
VCT - SB - 4Cx6.0SQ
VCT - SB - 4Cx6.0SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070012
VCT - SB - 5Cx1.5SQ
VCT - SB - 5Cx1.5SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070013
VCT - SB - 5Cx2.5SQ
VCT - SB - 5Cx2.5SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070014
VCT - SB - 6Cx1.0SQ
VCT - SB - 6Cx1.0SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070015
VCT - SB - 7Cx2.5SQ
VCT - SB - 7Cx2.5SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
MT01070016
VCT - SB - 8Cx1.25SQ
VCT - SB - 8Cx1.25SQ
CABLE VCT - SB (Cáp bọc lưới đồng chống nhiễu)
Tổng: 30/44 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.