Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
MT01010001
OLFLEX110 - 2Cx0.75SQ
OLFLEX110 - 2Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010002
OLFLEX 110 - 2Cx1.5SQ
OLFLEX 110 - 2Cx1.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010003
OLFLEX 110 - 2Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 2Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010004
OLFLEX 110 - 3Cx0.75SQ
OLFLEX 110 - 3Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010005
OLFLEX 110 - 3Cx1.5SQ
OLFLEX 110 - 3Cx1.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010006
OLFLEX 110 - 3Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 3Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010007
OLFLEX 110 -3Cx4SQ
OLFLEX 110 -3Cx4SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010008
OLFLEX 110 - 4Cx0.75SQ
OLFLEX 110 - 4Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010009
OLFLEX 110 - 4Cx1.5SQ
OLFLEX 110 - 4Cx1.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010010
OLFLEX 110 - 4Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 4Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010011
OLFLEX 110 - 4Cx4.0SQ
OLFLEX 110 - 4Cx4.0SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010012
OLFLEX 110 - 4Cx6.0SQ
OLFLEX 110 - 4Cx6.0SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010013
OLFLEX 110 - 5Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 5Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010014
OLFLEX 110 - 5Cx6SQ
OLFLEX 110 - 5Cx6SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010015
OLFLEX 110 - 8Cx1SQ
OLFLEX 110 - 8Cx1SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010016
OLFLEX 110 - 9Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 9Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010017
OLFLEX 110 - 12Cx0.75SQ
OLFLEX 110 - 12Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010018
OLFLEX 110 - 21Cx0.75SQ
OLFLEX 110 - 21Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010019
OLFLEX 110 - 14Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 14Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010020
OLFLEX 110 - 18Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 18Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010021
OLFLEX 110 - 19Cx2.5SQ
OLFLEX 110 - 19Cx2.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01010022
OLFLEX 110 - 12Cx0.5SQ
OLFLEX 110 - 12Cx0.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 110(sợi mềm, chậm cháy)
MT01020001
OLFLEX 115 - 2Cx0.75SQ
OLFLEX 115 - 2Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 115(Bọc lưới mạ chống nhiễu)
MT01020002
OLFLEX 115 -3Cx1.5SQ
OLFLEX 115 -3Cx1.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 115(Bọc lưới mạ chống nhiễu)
MT01020003
OLFLEX 115 -4Cx0.5SQ
OLFLEX 115 -4Cx0.5SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 115(Bọc lưới mạ chống nhiễu)
MT01020004
OLFLEX 115 -7Cx0.75SQ
OLFLEX 115 -7Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 115(Bọc lưới mạ chống nhiễu)
MT01020005
OLFLEX 115 -12Cx0.75SQ
OLFLEX 115 -12Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 115(Bọc lưới mạ chống nhiễu)
MT01020006
OLFLEX 115 -4Cx0.75SQ
OLFLEX 115 -4Cx0.75SQ
CABLE CONTROL OLFLEX 115(Bọc lưới mạ chống nhiễu)
MT01030001
H07V-K - 1Cx1.5SQ
H07V-K - 1Cx1.5SQ
SINGLE CORE H07V - K(Cáp chậm cháy, mềm, chịu nhiệt)
MT01030002
H07V-K - 1Cx2.5SQ
H07V-K - 1Cx2.5SQ
SINGLE CORE H07V - K(Cáp chậm cháy, mềm, chịu nhiệt)
Tổng: 30/50 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.