Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
MT01100001
YSLY - JZ - 4Cx0.75SQ
YSLY - JZ - 4Cx0.75SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100002
YSLY - JZ - 7Cx0.75SQ
YSLY - JZ - 7Cx0.75SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100003
YSLY - JZ - 10Cx0.75SQ
YSLY - JZ - 10Cx0.75SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100004
YSLY - JZ - 12Cx0.75SQ
YSLY - JZ - 12Cx0.75SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100005
YSLY - JZ - 21Cx0.75SQ
YSLY - JZ - 21Cx0.75SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100006
YSLY - JZ - 5Cx1.5SQ
YSLY - JZ - 5Cx1.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100007
YSLY - JZ - 7Cx1.5SQ
YSLY - JZ - 7Cx1.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100008
YSLY - JZ - 9Cx1.5SQ
YSLY - JZ - 9Cx1.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100009
YSLY - JZ - 12Cx1.5SQ
YSLY - JZ - 12Cx1.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100010
YSLY - JZ - 14Cx1.5SQ
YSLY - JZ - 14Cx1.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100011
YSLY - JZ -3Cx2.5SQ
YSLY - JZ -3Cx2.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
MT01100012
YSLY - JZ - 4Cx2.5SQ
YSLY - JZ - 4Cx2.5SQ
CÁP ĐIỀU KHIỂN:YSLY - JZ(Sợi mềm, vỏ màu xám chậm bắt cháy, IEC 332-1)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.