Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
BHP20
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-20 1P
20KA 8/20US
1,320,000 VND
BHP40
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-40 1P
40KA 8/20US
1,960,000 VND
BHP80
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-80 1P
80KA 8/20US
2,310,000 VND
BHP20
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-20 2P
20KA 8/20US
2,760,000 VND
BHP20
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-20 1P+PE
20KA 8/20US
3,350,000 VND
BHP40
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-40 2P
40KA 8/20US
3,960,000 VND
BHP20
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-20 3P
20KA 8/20US
4,000,000 VND
BHP40
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-40 1P+PE
40KA 8/20US
4,600,000 VND
BHP80
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-80 2P
80KA 8/20US
4,620,000 VND
BHP80
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-80 1P+PE
80KA 8/20US
5,250,000 VND
BHP20
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-20 4P
20KA 8/20US
5,400,000 VND
BHP40
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-40 3P
40KA 8/20US
5,880,000 VND
BHP20
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-20 3P+PE
20KA 8/20US
6,000,000 VND
BHP100
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-100 1P
100KA 8/20US
6,200,000 VND
BHP80
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-80 3P
80KA 8/20US
6,840,000 VND
BHP40
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-40 4P
40KA 8/20US
7,900,000 VND
BHP40
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-40 3P+PE
40KA 8/20US
8,530,000 VND
BHP250
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-250
250KA 10/350US
8,700,000 VND
BHP80
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-80 4P
80KA 8/20US
9,200,000 VND
BHP80
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-80 3P+PE
80KA 8/20US
9,850,000 VND
BHP100
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-100 2P
100KA 8/20US
12,800,000 VND
BHP100
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-100 1P+PE
100KA 8/20US
13,400,000 VND
BHP250
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-250
250KA 10/350US
14,300,000 VND
BHP250
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-250
250KA 10/350US
16,100,000 VND
BHP100
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-100 3P
100KA 8/20US
19,000,000 VND
BHP250
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-250
250KA 10/350US
21,900,000 VND
BHP100
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-100 4P
100KA 8/20US
25,500,000 VND
BHP100
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-100 3P+PE
100KA 8/20US
26,000,000 VND
BHP250
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-250
250KA 10/350US
27,200,000 VND
BHP250
Chống sét lan truyền
SHIHLIN
BHP-250
250KA 10/350US
29,100,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.