Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB4238
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-2(1M)
105,000 VND
DB4236
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-1(1M)
110,000 VND
DB4239
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-2(2M)
117,000 VND
DB4237
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-1(2M)
121,000 VND
DB4240
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-3(1M)(a)
170,000 VND
DB4241
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-3(2M)(a)
182,000 VND
DB4242
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-3(1M)(b)
213,000 VND
DB4243
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-3(2M)(b)
225,000 VND
DB4246
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-5(1a1b)
436,000 VND
DB4244
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-4(1a1b)
484,000 VND
DB4247
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-5(2a2b)
510,000 VND
DB4245
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
FS-4(2a2b)
557,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.