Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
MT640115
ĐẦUHỘP SỐ
ASS/BSS-400
Tỷ số truyền:1/10 –1/30 :60HP, 1/40 –1/60: 50HP
MT640114
ĐẦUHỘP SỐ
ASS/BSS-350
Tỷ số truyền:1/10 –1/30 :50HP, 1/40 –1/60: 40HP
MT640113
ĐẦUHỘP SỐ
ASS/BSS-300
Tỷ số truyền:1/10 –1/30: 40HP, 1/40 –1/60:30HP
MT640112
ĐẦUHỘP SỐ
ASS/BSS-250
Tỷ số truyền:1/10 –1/30: 30HP, 1/40 –1/60:25HP
MT640111
ĐẦUHỘP SỐ
ASS/BSS-225
Tỷ số truyền:1/10 –1/30: 25HP, 1/40 –1/60:20HP
MT640110
ĐẦUHỘP SỐ
ASS/BSS-200
Tỷ số truyền: 1/10 –1/30: 20HP, 1/40 –1/60: 15HP
DB02000074
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 50
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 1/4 HP
DB02000075
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 60
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 1/2 HP
1/40-1/60: 1/4 HP
DB02000076
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 70
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 1 HP
1/40-1/60: 1/2 HP
DB02000077
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 80
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 2 HP
1/40-1/60: 1 HP
DB02000078
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 100
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 3 HP
1/40-1/60: 2 HP
DB02000079
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 120
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 5 HP
1/40-1/60: 3 HP
DB02000080
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 135
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 7.5 HP
1/40-1/60: 5 HP
DB02000081
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 155
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 10 HP
1/40-1/60: 7.5 HP
DB02000082
ĐẦU HỘP SỐ
ASS/BSS - 175
Tỷ số truyền:
1/10-1/30: 15 HP
1/40-1/60: 10 HP
DB02000088
Đầu Hộp Số
ASS/BSS-400
Tỷ số truyền
1/10 - 1/30: 60HP
1/40 - 1/60: 50HP
DB02000087
Đầu Hộp Số
ASS/BSS-350
Tỷ số truyền
1/10 - 1/30: 50HP
1/40 - 1/60: 40HP
DB02000086
Đầu Hộp Số
ASS/BSS-300
Tỷ số truyền
1/10 - 1/30: 40HP
1/40 - 1/60: 30HP
DB02000085
Đầu Hộp Số
ASS/BSS-250
Tỷ số truyền
1/10 - 1/30: 30HP
1/40 - 1/60: 25HP
DB02000084
Đầu Hộp Số
ASS/BSS-225
Tỷ số truyền
1/10 - 1/30: 25HP
1/40 - 1/60: 20HP
DB02000083
Đầu Hộp Số
ASS/BSS-200
Tỷ số truyền
1/10 - 1/30: 20HP
1/40 - 1/60: 15HP
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.