Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20110245
CONTACT BLOCK
1a1b
18,000 VND
DB20110239
R/R/Y/O LED LAMP
54,000 VND
DB20110231
G/R/Y/O LED LAMP
70,000 VND
DB20110240
NAVY LAMP
70,000 VND
DB20110226
ĐÈN CHỮ NHẬT 32x40 mm (G,R,Y,O)
YSNRL 34-024
1 x 1
72,000 VND
DB20110234
ĐÈN VUÔNG 30x30 mm (G,R,Y,O)
YS SL33-024
1 x 1
72,000 VND
DB20110232
NAVY LAMP
86,000 VND
DB20110227
YSNRL 34-T11/22
1 x 1
99,000 VND
DB20110235
YS SL33-T11/22
1 x 1
99,000 VND
DB20110242
ĐÈN VUÔNG 25x25 mm (G,R,Y,O)
YSSL 125-11-24R11
1x1
104,000 VND
DB20110241
WHITE LAMP
106,000 VND
DB20110233
WHITE LAMP
120,000 VND
DB20110243
YSSL225-11-24R11 (AL/DL1)
1x1
124,000 VND
DB20110244
YSSL325-11-24R11 (AL/DL1)
1x1
124,000 VND
DB20110236
YS SL33-DL24/11/12
1 x 1
126,000 VND
DB20110237
YS SL33-AL11/12
1 x 1
135,000 VND
DB20110228
YSNRL 34-DL24/11/12
1 x 1
138,000 VND
DB20110229
YSNRL 34-AL11/22
1 x 1
152,000 VND
DB20110238
YS SL33-DL22
1 x 1
172,000 VND
DB20110230
YSNRL 34-DL22
1 x 1
179,000 VND
DB20110246
ĐÈN VUÔNG 48x48 mm
SL 48-AL11/22/DL24/11/1
1x1
440,000 VND
DB20110247
ĐÈN VUÔNG 72x72 mm
SL 72-AL11/22/DL24/11/1
1x1
478,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.