Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00960066
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TC4S-14R
48x48 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
935,000 VND
DB00960050
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4W-24R,C,S
TC4S-24R
48x48 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
957,000 VND
DB00960042
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)-
TC4L-14R
96x96 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
1,023,000 VND
DB00960044
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4S-24R,C,S
TC4W-14R
96x48 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
1,023,000 VND
DB00960046
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4M-24R,C,S
TC4H-14R
48x96 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
1,023,000 VND
DB00960049
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4W-14R,C,S
TC4M-14R
72x72 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
1,023,000 VND
DB00960043
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4S-14R,C,S
TC4W-24R
96x96 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
1,067,000 VND
DB00960045
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4M-14R,C,S
TC4H-24R
48x96 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
1,067,000 VND
DB00960048
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4H-24R,C,S
TC4M-24R
73x72 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
1,067,000 VND
DB00960041
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TCN4S-24R
48x48 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 2 dòng LED
1,144,000 VND
DB00960038
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TCN4L-24R
96x96 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 2 dòng LED
1,276,000 VND
DB00960039
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TCN4H-24R
72x72 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 2 dòng LED
1,276,000 VND
DB00960040
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TCN4M-24R
72x72 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 2 alarm, 2 dòng LED
1,276,000 VND
DB00960033
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TK4S-14SN
48x48 Multi input, 1 Out; SSR, 1 alarm
1,540,000 VND
DB00960034
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TK4S-14CN
48x48 Multi input, 1 Out; 4-20mA + SSR, 1 alarm
1,540,000 VND
DB00960035
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TK4S-14RN
96x96 Multi input, 1 Out; Relay
1,540,000 VND
DB00960032
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TK4S-14RC
48x48 Multi input, 2 Out;Relay, 4-20mA + SSR, 1 alarm
1,727,000 VND
DB00960037
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TK4S-14RR
Multi input, 2 uot; Relay, 1 aliarm
1,727,000 VND
DB00960054
TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TZN4S-14R,C,S
Kích thước 48 x 48
On/Off-PID, Multi, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
1,815,000 VND
DB00960053
TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TZ4ST-24R,C,S
Kích thước 48 x 48
On/Off-PID, Multi, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
1,980,000 VND
DB00960034
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID
TB42-14R,C,S
Board rời, đkhiển On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/Current
2,024,000 VND
DB00960045
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4M-14R,C,S
TZN4M-14R,C,S
72x72 On/Off-PID, Multi input, out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,145,000 VND
DB00960052
TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TZN4M-14R,C,S
Kích thước 72 x 72
On/Off-PID, Multi, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,145,000 VND
DB00960047
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4H-14R,C,S
TZN4H-A4R,C,S
72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,211,000 VND
DB00960051
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4W-14R,C,S
TZN4W-14R,C,S
96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,211,000 VND
DB00960035
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TZ4W-14R,C,S
96x48 On/Off- PID, Multi input, Out:R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,211,000 VND
DB00960039
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TZ4M-14R,C,S
72x72 On/Off- PID, Multi input, Out:R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,211,000 VND
DB00960049
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4H-14R,C,S
TZN4H-14R,C,S
48x96 On/Off-PID, Multi input, out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,211,000 VND
DB00960051
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)/TZN4W-14R,C,S
TZN4W-14R,C,S
96x48 On/Off-PID, Multiinput, out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
2,211,000 VND
DB00960038
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - TEMPERATURE CONTROLLER (PID)
TZ4M-24R,C,S
72x72 On/Off- PID, Multi input, Out:R/SSR/C, 2 cảnh báo
2,255,000 VND
Tổng: 30/48 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.