Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00860001
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 2K
Size 77(W)x35(H)
58.70 USD
DB00860002
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 1004
- 40.0 ~ 90.0, 1 relay, col
bao gồm sensor
22.10 USD
DB00860003
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - D1004
- 40.0 ~ 90.0, 2 relay, col
bao gồm sensor
30.10 USD
DB00860004
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 2001F
- 55.0 ~ 99.9, 4 relay, col
bao gồm sensor
45.60 USD
DB00860005
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 2002
- 50.0 ~ 99.9, 2 relay, col
bao gồm sensor
29.80 USD
DB00860006
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 2003
- 50.0 ~ 99.9,
3 relay: nhiệt, xả đông, quạt alarm, bao gồm sensor
31.00 USD
DB00860007
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 2005
- 50.0 ~ 99.9,
4 relay: nhiệt, xả đông, quạt alarm, bao gồm sensor
51.90 USD
DB00860008
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 1CH
- 50.0 ~ 400,
1relay, CA (K) ,không bao gồm sensor
44.60 USD
DB00860009
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 2CI
- 0 ~ 1200℃,
1relay, CA (K) ,không bao gồm sensor
49.80 USD
DB00860010
TEMPERATURE CONTROLLER - điều khiển nhiệt Size 77(W)x35(H)
FOX - 1PH
- 50 ~ 400,
1relay, PT100,không bao gồm sensor
37.30 USD
DB00860011
TEMP/ HUMI. CONTROLLER - điều khiển nhiệt và độ ẩm
FOX - 300A
- 55.0 ~ 99.9 / 20 ~ 99%RH
2 relay: nhiệt độ, độ ẩm 72x72mm
Bao gồm sensor NTC/HS220
83.00 USD
DB00860012
TEMP/ HUMI. CONTROLLER - điều khiển nhiệt và độ ẩm
FOX - 301A
- 55.0 ~ 99.9 / 20 ~ 99%RH
4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm 72x72mm
Bao gồm sensor NTC/HS220
92.30 USD
DB00860013
TEMP/ HUMI. CONTROLLER - điều khiển nhiệt và độ ẩm
FOX - 300JB
- 55.0 ~ 99.9℃
2 relay: nhiệt, độ ẩm 225x720mm
Bao gồm sensor HS-220
197.10 USD
DB00860014
TEMP/ HUMI. CONTROLLER - điều khiển nhiệt và độ ẩm
FOX - 301JB
- 55.0 ~ 99.9℃
4 relay: nhiệt, độ ẩm 225x720mm
Bao gồm sensor HS-220
228.20 USD
DB00860015
HUMIDITY CONTROLLER - điều khiển độ ẩm
FOX - 1H
20 - 99%RH, 1 relay
Bao gồm sensor HS-220
45.60 USD
DB00860016
HUMIDITY CONTROLLER - điều khiển độ ẩm
FOX - 1H4
20 - 99%RH, 1 relay
Bao gồm sensor HS-220
60.10 USD
DB00860017
HUMIDITY CONTROLLER - điều khiển độ ẩm
FOX - 2H
0 - 100.0%RH, 2 relay
Bao gồm sensor HM1500
107.80 USD
DB00860018
SENSOR
FSI00U
Diod, ABS/3M
4.20 USD
DB00860019
SENSOR
FS - 100D
Diod,- 40 ~ 90C
Dùng cho seri FOX -...1004
4.20 USD
DB00860020
SENSOR
FS - 200N
NTC SỤmm/3M, - 50 ~ 100C
Dùng cho: FOX - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, C1
6.20 USD
DB00860021
SENSOR
FS - 220H
Độ ẩm: HS - 220, ABS/3M
Dùng cho: FOX - 1H, 1H4, 1H7
18.70 USD
DB00860022
SENSOR
FS - 220NH
Nhiệt độ: NTC/ độ ẩm HS - 220, ABS/3M
- 50 ~ 100℃/ 20 ~ 99%RH
Dùng cho: FOX - 300A, 301A, 300JB, 301JB
20.70 USD
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.