Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB 11301
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 50
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 1/4HP
2,100,000 VND
DB 11302
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 60
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 1/2HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/60, 1/4HP
2,554,000 VND
DB 11303
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 70
Tỷ số truyền 1/10 - 1/40, 1HP

Tỷ số truyền 1/40 -1/60, 1/2HP
3,152,000 VND
DB 11304
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 80
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 2HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 1HP
3,900,000 VND
DB 11305
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 100
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 3HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 2HP
6,303,000 VND
DB 11306
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 120
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 5HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 3HP
10,282,000 VND
DB 11307
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 135
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 7.5HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 5HP
14,760,000 VND
DB 11308
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 155
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 10HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 7.5HP
19,824,000 VND
DB 11309
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 175
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 15HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 10HP
27,390,000 VND
DB 11310
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 200
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 20HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 15HP
43,010,000 VND
DB 11311
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 225
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 25HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 20HP
54,735,000 VND
DB 11312
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 250
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 30HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 25HP
80,640,000 VND
DB 11313
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 300
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 40HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 30HP
205,130,000 VND
DB 11314
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 350
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 50HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 40HP
428,740,000 VND
DB 11315
Đầu hộp số CHENTA
ASS / DSS - 400
Tỷ số truyền 1/10 - 1/30, 60HP

Tỷ số truyền 1/40 - 1/160, 50HP
593,040,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.