Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00080001
THANH TRUNG TÍN
Thanh 12 P
Thanh
DB30262
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI VẶN XOẮN (SP)
SP 1
bịch
DB30263
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI VẶN XOẮN (SP)
SP 2
bịch
DB30264
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN (SP)
SP 3
bịch
DB30265
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI VẶN XOẮN (SP)
SP 4
bịch
DB30266
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI VẶN XOẮN(SP)
SP 6
bịch
DB30269
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI BẤM DÂY(CE)
CE 1
bịch
DB30270
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI BẤM DÂY (CE)
CE 2
100cái/bịch
DB30271
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI BẤM DÂY (CE)
CE 3
100cái/bịch
DB30272
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI BẤM DÂY (CE)
CE 5
100cái/bịch
DB30275
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI BẤM DÂY (CE)
CE 8
bịch
DB30274
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI BẤM DÂY (CE)
CE 6
100cái/bịch
DB30267
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI VẶN XOẮN (SP)
SP 6
bịch
DB30268
ĐẦU NỐI CÁCH ĐIỆN LOẠI VẶN XOẮN (SP)
SP 8
100cái/bịch
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.