Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB42.41
Điều khiển nhiệt độ
TC513AX (48*48)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng, 3 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
648,000 VND
DB42.42
Điều khiển nhiệt độ
TC203AX (72*72)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng, 3 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
698,000 VND
DB42.40
Điều khiển nhiệt độ
TC533AX (48*48)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 3 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
747,000 VND
DB42.43
Điều khiển nhiệt độ
TC303AX (96*96)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng, 3 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
800,000 VND
DB42.37
Điều khiển nhiệt độ
TC544A (48*48)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Ngõ ra cảnh báo: Relay 5A@250V AC/30V DC
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
897,000 VND
DB42.44
Điều khiển nhiệt độ
CH403-3-NTC
Hiển thị 3 số dạng LED
Chế độ điều khiển: ON/OF (Độ trễ -0.1-9.9o)
Một điểm cài đặt
Ngõ ra: - Chính: Relay
- Cảnh báo: Relay/SSR
Độ trễ thời gian khởi động:0-99 phút
Chế độ hoạt động của Relay: Heat & Cool
Thời gian xả đông:0-99 phút
Tần số xả đông:0-99(Hr/Min/Sec)
Nguồn cấp: 85-270V AC/DC, (24V AC/DC đạt hàng)
913,000 VND
DB42.38
Điều khiển nhiệt độ
TC244AX (72*72)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Ngõ ra cảnh báo: Relay 5A@250V AC/30V DC
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
947,000 VND
DB42.39
Điều khiển nhiệt độ
TC344AX (96*96)
Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số
Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OF
Ngõ vào: Thermocouple (J,K,T,R,S)/RTD (Pt100)
Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning
Ngõ ra điều khiển: Relay 5A@250V AC/30V DC; SSR:12V DC, 50mA
Ngõ ra cảnh báo: Relay 5A@250V AC/30V DC
Nguồn cấp: 85~270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
996,000 VND
DB42.45
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, 2 output relay or SSR)
(in put multi, 2 output relay or SSR + Communication))
1,804,000 VND
DB42.47
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, 3 output relay or SSR)
2,068,000 VND
DB42.46
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, 2 output relay or SSR)
(in put multi, 2 output relay or SSR + Communication)
2,398,000 VND
DB42.48
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, 3 output relay or SSR + Communication)
2,618,000 VND
DB42.49
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, output 4-20mA + 1Alarm)
2,618,000 VND
DB42.50
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, output 0-10mA + 1Alarm)
2,618,000 VND
DB42.52
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, output 4-20mA or 0-10V + 2Alarm)
2,618,000 VND
DB42.51
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, output 4-20mA or 0-10V + 1Alarm + Communication)
3,190,000 VND
DB42.53
Điều khiển nhiệt độ
PID500
(in put multi, output 4-20mA or 0-10V + 2Alarm + Communication)
3,190,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.