Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB42.01
Đồng hồ tủ điện(48*96)
MA12(48*96)
Đồng hồ đo Ampere
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Cài đặt hệ số CT: 5-4000A
Dải hiển thị:0-4960A
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 220V AC +/-20% (50/60Hz), 11V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
363,000 VND
DB42.04
Đồng hồ tủ điện (48*96)
MV15 (48*96)
Đồng hồ đo Volt
Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
Dải hiển thị:0-516V
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (50/60Hz), 110V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm

Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Cài đặt hệ số CT: 5-4000A
Dải hiển thị:0-4960A
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 220V AC +/-20% (50/60Hz), 11V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
363,000 VND
DB42.05
Đồng hồ tủ điện (72*72)
MV205 (72*72)
Đồng hồ đo Volt
Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
Dải hiển thị:0-516V
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (50/60Hz), 110V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
363,000 VND
DB42.06
Đồng hồ tủ điện (96*96)
MV305(96*96)
Đồng hồ đo Volt
Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
Dải hiển thị:0-516V
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (50/60Hz), 110V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
363,000 VND
DB42.02
Đồng hồ tủ điện(72*72)
MA202(72*72)
Đồng hồ đo Ampere
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Cài đặt hệ số CT: 5-4000A
Dải hiển thị:0-4960A
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 220V AC +/-20% (50/60Hz), 110V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
393,000 VND
DB42.03
Đồng hồ tủ điện (96*96)
MA302 (96*96)
Đồng hồ đo Ampere
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Cài đặt hệ số CT: 5-4000A
Dải hiển thị:0-4960A
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 220V AC +/-20% (50/60Hz), 110V AC +/-20% (50/60Hz)
Bảo vệ mặt trước: IP65
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
393,000 VND
DB42.07
Đồng hồ tủ điện (48*96)
MF16 (48*96)
Đồng hồ đo đo tần số
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Dải đo lường:45-65Hz
Độ phân giải:0.01
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (45-65Hz), 110V AC +/-20% (45-65Hz)
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
424,000 VND
DB42.08
Đồng hồ tủ điện (72*72)
MF216 (72*72)
Đồng hồ đo đo tần số
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Dải đo lường:45-65Hz
Độ phân giải:0.01
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (45-65Hz), 110V AC +/-20% (45-65Hz)
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
436,000 VND
DB42.09
Đồng hồ tủ điện (96*96)
MF316 (96*96)
Đồng hồ đo đo tần số
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Dải đo lường:45-65Hz
Độ phân giải:0.01
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (45-65Hz), 110V AC +/-20% (45-65Hz)
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
436,000 VND
DB42.10
Đồng hồ tủ điện (48*96)
MP14 (48*96)
Đồng hồ đo hệ số cos phi
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Độ phân giải:0.001
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (50/60Hz)
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
545,000 VND
DB42.11
Đồng hồ tủ điện (72*72)
MP214 (72*72)
Đồng hồ đo hệ số cos phi
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Độ phân giải:0.001
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (50/60Hz)
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
545,000 VND
DB42.12
Đồng hồ tủ điện (96*96)
MP314 (96*96)
Đồng hồ đo hệ số cos phi
Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
Độ phân giải:0.001
Mạng kết nối: 1pha 2 dây
Nguồn cấp:AC: 240V AC +/-20% (50/60Hz)
Chiều cao của LED hiển thị:14.2mm
545,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.