Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00840003
Đui sứ TQ
Đui E27
ĐVT: Cái/ không cầu
Đui E27
3,000 VND
DB00840002
Đui sứ TQ
Đui E27
ĐVT: Cái/có cầu
Đui E27
3,600 VND
DB00840011
Ty + Tán E27
ĐVT: Bộ
5,400 VND
DB00840001
Đui sứ E40 VN
E40 VN
ĐVT: Cái
Đui E40
7,800 VND
DB00840012
Óc đồng E40
E40
ĐVT: Cái
Đui E40
8,400 VND
DB00840004
Đui sứ TQ(không nắp nhôm)
Đui E40
ĐVT: Cái
Đui E40
10,800 VND
DB00840005
Đui sứ TQ (có nắp nhôm)
Đui E40
ĐVT: Cái
Đui E40
15,600 VND
DB00840018
Tụ/Tụ 5 mf FL
FL
ĐVT:Cái
20- 80w
16,800 VND
DB00840006
Đui siêu 2 tầng
Đui E40
ĐVT: Cái
Đui E40
19,200 VND
DB00840007
Đui E40 ĐL sọc loe miệng
Đui E40
ĐVT: Cái
Đui E40
19,200 VND
DB00840008
Đui E40 ĐL (có nắp nhôm)
Đui E40
ĐVT: Cái
Đui E40
19,200 VND
DB00840009
Đui mè
Đui E40
ĐVT: Cái
Đui E40
28,800 VND
DB00840010
Đui mè
Đui E27
ĐVT: Cái
Đui E27
28,800 VND
DB00840019
Tụ/Tụ 12 mf FL
FL
ĐVT:Cái
70- 150w
30,000 VND
DB00840025
Hộp Balast/Hộp xám 20 cm
ĐVT: cái
250W
36,000 VND
DB00840027
Hộp Balast/Hộp đen nhỏ
ĐVT: cái
125- 150W
36,000 VND
DB00840024
Hộp Balast/Hộp xám 25cm
ĐVT: cái
400W
38,400 VND
DB00840026
Hộp Balast/Hộp đen lớn
ĐVT: cái
250- 400W
38,400 VND
DB00840017
Kích khởi động/Kích Yaming
Yaming
ĐVT:Cái
100- 400W
42,000 VND
DB00840020
Tụ/Tụ 18 mf FL
FL
ĐVT:Cái
70- 150w
42,000 VND
DB00840021
Tụ/Tụ 25 mf FL
FL
ĐVT:Cái
150- 400w
48,000 VND
DB00840014
Kích khởi động/Kích DS
DS
ĐVT:Cái
100- 400W
54,000 VND
DB00840022
Tụ/Tụ 32 mf FL
FL
ĐVT:Cái
250- 400w
54,000 VND
DB00840015
Kích khởi động/Kích VS
VS
ĐVT:Cái
100- 400W
56,400 VND
DB00840023
Tụ/Tụ 50 mf FL
ĐVT:Cái
1000w
78,000 VND
DB00840013
Kích khởi động/Kích Osram
Osram
ĐVT:Cái
70- 400W
84,000 VND
DB00840016
Kích khởi động/Kích Fuda
Fuda
ĐVT:Cái
1000W
108,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.