Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB100166
BKD Loại VV 1pha 100V 0.05kw
RYT500D5-VV6
Loại GYS 3000 r/min
517.00 USD
DB100167
BKD Loại VV 1pha 100V, 0.1KW
RYT101VV6
Loại GYS 3000 r/min
523.50 USD
DB100168
BKD Loại VV 1pha 100V, 0.2KW
RYT201VV6
Loại GYS 3000 r/min
942.50 USD
DB100169
BKD Loại VV 1pha 100V, 0.375KW
RYT4016
Loại GYS 3000 r/min
1128.50 USD
DB100170
BKD Loại VV, 1-3PHA 200-240V, 0.5KW
RYT501C5-VV2
Loại GYG 2000 r/min
877.00 USD
DB100171
BKD Loại VV, 1-3PHA 200-240V,0.75KW
RYT751C5-VV2
Loại GYG 2000 r/min
930.50 USD
DB100172
BKD Loại VV 3 pha, 200-240V, 1KW
RYT102C5-VV2
Loại GYG 2000 r/min
992.50 USD
DB100173
BKD Loại VV, 1-3PHA 200-240V,1.5KW
RYT152VV2
Loại GYG 2000 r/min
1136.50 USD
DB100174
BKD Loại VV, 1-3PHA 200-240V,2KW
RYT202VV2
Loại GYG 2000 r/min
1301.00 USD
DB100175
BKD Loại VV, 1-3PHA 200-240V,0.5KW
RYT501B5-VV2
Loại GYG 1500 r/min
926.50 USD
DB100176
BKD Loại VV, 3pha, 200-240V, 0.85KW
RYT851B5VV2
Loại GYG 1500 r/min
1033.50 USD
DB100177
BKD Loại VV, 3pha, 200-240V, 1.3KW
RYT132B5-VV2
Loại GYG 1500 r/min
1210.50 USD
DB100178
BKD Loại VS, 1-3pha 200-240V, 0.05KW
RYT500D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
564.00 USD
DB100179
BKD Loại VS, 1-3pha 200-240V, 0.1KW
RYT101D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
576.00 USD
DB100180
BKD Loại VS, 1-3pha 200-240V, 0.2KW
RYT201D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
588.50 USD
DB100181
BKD Loại VS, 1-3pha 200-240V, 0.4KW
RYT401D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
635.00 USD
DB100182
BKD Loại VS, 1-3pha 200-240V, 0.75KW
RYT751D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
768.00 USD
DB100183
BKD Loại VS, 3pha,200-240V, 1KW
RYT102D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
959.50 USD
DB100184
BKD Loại VS, 3pha,200-240V, 1.5KW
RYT152D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
1183.50 USD
DB100185
BKD Loại VS, 3pha,200-240V, 2KW
RYT202D5-VS2
Loại GYS-GYC 3000 r/min
1535.50 USD
DB100185
BKD Loai5 VS 3pha, 200-240V, 3KW
RYT302D5-VS2
Loai GYS-GYC 3000 r/min
1759.00 USD
DB100186
BKD Loai5 VS 3pha, 200-240V, 4KW
RYT402D5-VS2
Loai GYS-GYC 3000 r/min
2047.00 USD
DB100187
BKD Loai5 VS 3pha, 200-240V, 5KW
RYT502D5-VS2
Loai GYS-GYC 3000 r/min
2462.50 USD
DB100155
Bộ Khuếch đại loại VV 1pha/3pha 200-240V công suất 0.05 KW
RYT500D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
512.50 USD
DB100156
Bộ Khuếch đại loại VV 1pha/3pha 200-240V công suất 0.1
RYT101D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
523.50 USD
DB100157
Bộ Khuếch đại loại VV 1pha/3pha 200-240V công suất 0.2KW
RYT201D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
535.00 USD
DB100158
Bộ Khuếch đại loại VV 1pha/3pha 200-240V công suất 0.4kw
RYT401D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
577.50 USD
DB100159
Bộ Khuếch đại loại VV 1pha/3pha 200-240V công suất 0.7 KW
RYT751D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
698.00 USD
DB100160
Bộ Khuếch đại loại VV 3pha 200-240V công suất 1KW
RYT102D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
872.50 USD
DB100161
Bộ Khuếch đại loại VV,3pha 200-240V công suất 1.5kw
RYT152D5-VV2
Motor áp dụng: loại GYS- GYC 3000r/min
1076.00 USD
Tổng: 30/154 sản phẩm
Trang: [1] 2 3 4 5 6   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.