Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB41602
BH-D10 1P
BH-D10
10-13-16-20A
10KA
182,000 VND
DB41603
BH-D10 1P
BH-D10
25-32A
10KA
205,000 VND
DB41601
BH-D10 1P
BH-D10
6A
10KA
247,000 VND
DB41604
BH-D10 1P
BH-D10
40A
10KA
247,000 VND
DB41605
BH-D10 1P
BH-D10
50A
10KA
299,000 VND
DB41606
BH-D10 1P
BH-D10
63A
10KA
322,000 VND
DB41608
BH-D10 2P
BH-D10
10-13-16-20A
10KA
438,000 VND
DB41609
BH-D10 2P
BH-D10
25-32A
10KA
480,000 VND
DB41607
BH-D10 2P
BH-D10
6A
10KA
581,000 VND
DB41610
BH-D10 2P
BH-D10
40A
10KA
590,000 VND
DB41611
BH-D10 2P
BH-D10
50A
10KA
664,000 VND
DB41612
BH-D10 2P
BH-D10
63A
10KA
697,000 VND
DB41614
BH-D10 3P
BH-D10
10-13-16-20A
10KA
697,000 VND
DB41615
BH-D10 3P
BH-D10
25-32A
10KA
756,000 VND
DB41613
BH-D10 3P
BH-D10
6A
10KA
855,000 VND
DB41616
BH-D10 3P
BH-D10
40A
10KA
889,000 VND
DB41620
BH-D10 4P
BH-D10
10-13-16-20A
10KA
915,000 VND
DB41617
BH-D10 3P
BH-D10
50A
10KA
1,016,000 VND
DB41621
BH-D10 4P
BH-D10
25-32A
10KA
1,016,000 VND
DB41618
BH-D10 3P
BH-D10
63A
10KA
1,073,000 VND
DB41619
BH-D10 4P
BH-D10
6A
10KA
1,139,000 VND
DB41622
BH-D10 4P
BH-D10
40A
10KA
1,164,000 VND
DB41623
BH-D10 4P
BH-D10
50A
10KA
1,323,000 VND
DB41624
BH-D10 4P
BH-D10
63A
10KA
1,424,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.