Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DBH0001
MCB 1P (Cài Thanh Ray)
HiBD63-N (1P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 6KA
1Pha
61,000 VND
DBH0007
MCB 1P (Cài Thanh Ray)
HiBD63h (1P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
1P
85,000 VND
DBH0005
MCB 1P+N (Cài Thanh Ray)
HiBD63-N (1P+N)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 6KA
1P+N
135,000 VND
DBH0002
MCB 2P (Cài Thanh Ray)
HiBD63-N (2P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 6KA
2Pha
135,000 VND
DBH0010
MCB 1P (Cài Thanh Ray)
HiBD125 (1P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
1P
165,000 VND
DBH0008
MCB 2P (Cài Thanh Ray)
HiBD63h (2P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
2P
190,000 VND
DBH0003
MCB 3P (Cài Thanh Ray)
HiBD63-N (3P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 6KA
3Pha
220,000 VND
DBH0009
MCB 3P (Cài Thanh Ray)
HiBD63h (3P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
3P
315,000 VND
DBH0006
MCB 3P+N (Cài Thanh Ray)
HiBD63-N (3P+N)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 6KA
3P+N
360,000 VND
DBH0004
MCB 4P (Cài Thanh Ray)
HiBD63-N (4P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 6KA
4Pha
360,000 VND
DBH0011
MCB 2P (Cài Thanh Ray)
HiBD125 (2P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
2P
365,000 VND
DBH0012
MCB 3P (Cài Thanh Ray)
HiBD125 (3P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
3P
595,000 VND
DBH0013
MCB 4P (Cài Thanh Ray)
HiBD125 (4P)
Dòng Ampere: 6 ~63A
Dòng ngắt: 10KA
4P
990,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.