Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB41501
1P
BH-D6
6A
6KA
127,000 VND
DB41502
1P
BH-D6
10-13-16-20A
6KA
127,000 VND
DB41503
1P
BH-D6
25-32A
6KA
127,000 VND
DB41504
1P
BH-D6
40A
6KA
127,000 VND
DB41528
1P
BH-D6S
25-32A
6KA
127,000 VND
DB41529
1P
BH-D6 S
40A
6KA
127,000 VND
DB41527
1P
BH-D6S
10-13-16-20A
6KA
206,000 VND
DB41505
1P
BH-D6
50A
6KA
250,000 VND
DB41506
1P
BH-D6
63A
6KA
250,000 VND
DB41521
1P
BH-D6S
50A
6KA
250,000 VND
DB41530
1P
BH-D6S
63A
6KA
250,000 VND
DB41526
1P
BH-D6S
6A
6KA
273,000 VND
DB41507
2P
BH-D6
6A
6KA
306,000 VND
DB41508
2P
BH-D6
10-13-16-20A
6KA
306,000 VND
DB41509
2P
BH-D6
25-32A
6KA
306,000 VND
DB41510
2P
BH-D6
40A
6KA
306,000 VND
DB41532
2P
BH-D6S
6A
6KA
306,000 VND
DB41533
2P
BH-D6S
10-13-16-20A
6KA
306,000 VND
DB41534
2P
BH-D6S
25-32A
6KA
306,000 VND
DB41535
2P
BH-D6S
40A
6KA
306,000 VND
DB41513
3P
BH-D6
6A
6KA
476,000 VND
DB41514
3P
BH-D6
10-13-16-20A
6KA
476,000 VND
DB41515
3P
BH-D6
25-32A
6KA
476,000 VND
DB41516
3P
BH-D6
40A
6KA
476,000 VND
DB41539
3P
BH-D6S
6A
6KA
476,000 VND
DB41540
3P
BH-D6S
10-13-16-20A
6KA
476,000 VND
DB41541
3P
BH-D6S
25-32A
6KA
476,000 VND
DB41542
3P
BH-D6S
40A
6KA
476,000 VND
DB41525
1P
BH-D6S
0.5-1-1.6-2-3-4A
6KA
477,000 VND
DB41511
2P
BH-D6
50A
6KA
515,000 VND
Tổng: 30/52 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.