Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB01510025
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 70-120
MT-22-50A
Công Suất : 3HP-2.2KW
Cốt: 50
Tỷ Số Truyền:70-120
3 Pha
745.80 USD
DB01510024
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 30-60
MT-22-40B
Công Suất : 3HP-2.2KW
Cốt: 40
Tỷ Số Truyền: 30-60
3 Pha
468.60 USD
DB01510023
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 3-25
MT-22-40A
Công Suất : 3HP-2.2KW
Cốt: 40
Tỷ Số Truyền:3-25
3 Pha
435.80 USD
DB01510022
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 110-180
MT-15-50A
Công Suất : 2HP-1.5KW
Cốt: 50
Tỷ Số Truyền:110-180
3 Pha
602.93 USD
DB01510021
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 70-100
MT-15-40B
Công Suất : 2HP-1.5KW
Cốt: 40
Tỷ Số Truyền:70-100
3 Pha
448.29 USD
DB01510018
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 5-10
MT-15-32A
Công Suất : 2HP-1.5KW
Cốt: 32
Tỷ Số Truyền:5-10
3 Pha
312.40 USD
DB01510019
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 15-30
MT-15-32B
Công Suất : 2HP-1.5KW
Cốt: 32
Tỷ Số Truyền:15-30
3 Pha
323.33 USD
DB01510020
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 40-60
MT-15-40A
Công Suất : 2HP-1.5KW
Cốt: 40
Tỷ Số Truyền:40-60
3 Pha
446.73 USD
DB01510017
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 70-120
MT-075-32B
Công Suất : 1HP-0.75KW
Cốt: 32
Tỷ Số Truyền:70-120
3 Pha
320.00 USD
DB01510016
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 30-60
MT-075-32A
Công Suất : 1HP-0.75KW
Cốt: 32
Tỷ Số Truyền:30-60
3 Pha
320.00 USD
DB01510001
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 5-50
MT-01-18A
Công Suất : 1/8 HP-0.1 KW
Cốt: 18
Tỷ Số Truyền: 5-50
3 Pha
162.67 USD
DB01510002
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 60-100
MT-01-22A
Công Suất : 1/8 HP-0.1 KW
Cốt: 22
Tỷ Số Truyền: 60-100
3 Pha
202.75 USD
DB01510003
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 3-10
MT-02-18A
Công Suất : 1/4 HP-0.2 KW
Cốt: 18
Tỷ Số Truyền: 3-10
3 Pha
181.53 USD
DB01510004
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 15-30
MT-02-22A
Công Suất : 1/4 HP-0.2 KW
Cốt: 22
Tỷ Số Truyền: 15-30
3 Pha
202.75 USD
DB01510005
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 40-90
MT-02-22B
Công Suất : 1/4 HP-0.2 KW
Cốt: 22
Tỷ Số Truyền: 40-90
3 Pha
228.68 USD
DB01510006
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 100-200
MT-02-28A
Công Suất : 1/4 HP-0.2 KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền: 100-200
3 Pha
259.33 USD
DB01510008
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 15-30
MT-04-28A
Công Suất : 1/2 HP-0.4 KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền:15-30
3 Pha
243.80 USD
DB01510009
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 40-60
MT-04-28B
Công Suất : 1/2 HP-0.4 KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền:40-60
3 Pha
271.40 USD
DB01510010
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 70-90
MT-04-28C
Công Suất : 1/2 HP-0.4 KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền:70-90
3 Pha
278.19 USD
DB01510011
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 100-200
MT-04-28D
Công Suất : 1/2 HP-0.4 KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền:100-200
3 Pha
339.48 USD
DB01510012
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 5-25
MT-37-40A
Công Suất : 5 HP-3.7 KW
Cốt: 40
Tỷ Số Truyền:5-25
3 Pha
671.00 USD
DB01510013
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 30-90
MT-37-40B
Công Suất : 5 HP-3.7 KW
Cốt: 40
Tỷ Số Truyền:30-90
3 Pha
696.00 USD
DB01510014
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 3-10
MT-075-28A
Công Suất : 1HP-0.75KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền:3-10
3 Pha
288.00 USD
DB01510015
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 15-25
MT-075-28B
Công Suất : 1HP-0.75KW
Cốt: 28
Tỷ Số Truyền:15-25
3 Pha
288.00 USD
DB01510007
Motor Giảm Tốc 3 Pha, 4-10
MT-04-22A
Công Suất : 1/2 HP-0.4 KW
Cốt: 22
Tỷ Số Truyền: 4-10
3 Pha
223.10 USD
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.