Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB 11114
4P Đầu Bơm Gang
2HP
1.50KW
5,950 VND
DB 11101
2P Đầu Bơm Gang
0.5HP
0.37KW
2,970,000 VND
DB 11102
2P Đầu Bơm Gang
1HP
0.75KW
3,830,000 VND
DB 11103
2P Đầu Bơm Gang
2HP
1.50KW
4,750,000 VND
DB 11104
2P Đầu Bơm Gang
3HP
2.20KW
5,940,000 VND
MT61011
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0001BE –
1HP – 3FA 380V
6,200,000 VND
MT61012
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0002BE – U
2HP – 3FA 380V
6,760,000 VND
DB 11115
4P Đầu Bơm Gang
3HP
2.20KW
7,600,000 VND
DB 11105
2P Đầu Bơm Gang
5HP
03.70KW
7,600,000 VND
MT61013
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0003BE – U
3HP – 3FA 380V
8,040,000 VND
DB 11116
4P Đầu Bơm Gang
5HP
3.70KW
9,520,000 VND
MT61014
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0005BE – U
5HP – 3FA 380V
9,830,000 VND
MT61015
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA7R50BE – U
7.5HP – 3FA 380V
14,120,000 VND
DB 11106
2P Đầu Bơm Gang
7.5HP
5.50KW
14,134,000 VND
DB 11117
4P Đầu Bơm Gang
7.5HP
5.50KW
15,200,000 VND
MT61016
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0010BE – U
10HP – 3FA 380V
15,930,000 VND
DB 11107
2P Đầu Bơm Gang
10HP
7.50KW
16,860,000 VND
DB 11118
4P Đầu Bơm Gang
10HP
7.50KW
17,180,000 VND
MT61017
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0015BE – U
15HP – 3FA 380V
21,170,000 VND
DB 11108
2P Đầu Bơm Gang
15HP
11.00KW
21,902,000 VND
DB 11119
4P Đầu Bơm Gang
15HP
11.00KW
24,000,000 VND
MT61018
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0020BE – U
20HP – 3FA 380V
24,480,000 VND
DB 11109
2P Đầu Bơm Gang
20HP
15.00KW
26,161,000 VND
DB 11120
4P Đầu Bơm Gang
20HP
15.00KW
28,280,000 VND
DB 11110
2P Đầu Bơm Gang
25HP
18.50KW
34,350,000 VND
DB 11121
4P Đầu Bơm Gang
25HP
10.50KW
35,670,000 VND
MT61019
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0030BE – U
30HP – 3FA 380V
40,600,000 VND
DB 11111
2P Đầu Bơm Gang
30HP
22.00KW
40,960,000 VND
DB 11122
4P Đầu Bơm Gang
30HP
22.00KW
42,280,000 VND
MT610110
BIẾN TẦN 1 PHA VÀ 3 PHA
JNTHBCBA0040BE – U
40HP – 3FA 380V
46,700,000 VND
Tổng: 30/36 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.