Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00970282
Multi 9 CT 2P 16025
16025
Current Rating(A):63/Control Voltage(VAC):24
(4O)/Width in mod of 9 mm:6
51.80 USD
DB00970283
Multi 9 CT 2P 15974
15974
Current Rating(A):63/Control Voltage(VAC):230/240
(4C)/Width in mod of 9 mm:6
51.80 USD
DB00970281
Multi 9 CT 2P 15973
15973
Current Rating(A):63/Control Voltage(VAC):230/240
(4O)/Width in mod of 9 mm:6
51.80 USD
DB00970171
Mutli 9 - C120H 1 poles 18441
18441
Rating in(A):25/ 1P
35.00 USD
DB00970170
Mutli 9 - C120H 1 poles 18440
18440
Rating in(A):20/ 1P
35.00 USD
DB00970169
Mutli 9 - C120H 1 poles 18439
18439
Rating in(A):16/ 1P
35.00 USD
DB00970168
Mutli 9 - C120H 1 poles 18438
18438
Rating in(A):10/ 1P
35.00 USD
DB00970309
Multi 9 - IH/IHP 15720
15720
Type:24 hrs +/No of channels:1/memory settings:12/Autonomy(year):6/Voltage(V AC):220-240/Rating:16
103.20 USD
DB00970001
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11340
11340
Type:1P/Rating 6 A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970002
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11341
11341
Type:1P/Rating 10A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970003
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11342
11342
Type:1P/Rating 16A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970004
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11343
11343
Type:1P/Rating 20 A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970005
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11344
11344
Type:1P/Rating 25 A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970006
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11345
11345
Type:1P/Rating 32A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970007
Multi 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11346
11346
Type:1P/Rating 40A/Reference:4.5KA
3.55 USD
DB00970008
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11335
11335
Type:1P/Rating 50A/Reference:4.5KA
9.35 USD
DB00970009
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11336
11336
Type:1P/Rating 63 A/Reference:4.5KA
9.35 USD
DB00970010
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11375
11375
Type:1P/Rating 6 A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970011
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11376
11376
Type:1P/Rating 10 A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970012
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11377
11377
Type:1P/Rating 16 A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970013
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11378
11378
Type:1P/Rating 20A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970014
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11379
11379
Type:1P/Rating 25 A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970015
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11380
11380
Type:1P/Rating 32A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970016
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11381
11381
Type:1P/Rating 40 A/Reference:6KA
4.15 USD
DB00970017
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM12997
12997
Type:1P+ N/Rating 40A/Reference:4.5KA
10.23 USD
DB00970018
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM12998
12998
Type:1P+ N/Rating 50A/Reference:4.5KA
12.27 USD
DB00970019
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM12999
12999
Type:1P+ N/Rating 63A/Reference:4.5KA
12.27 USD
DB00970020
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11230
11230
Type:2P/Rating 6 A/Reference:4.5KA
10.25 USD
DB00970021
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11231
11231
Type:2P/Rating 10A/Reference:4.5KA
10.25 USD
DB00970022
Mutli 9 - Domae MCB, RCCB/DOM11232
11232
Type:2P/Rating 16 A/Reference:4.5KA
10.25 USD
Tổng: 30/410 sản phẩm
Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.