Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB 11407
Motor TECO 3 FA
0.75HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
DB 11403
Motor TECO 3 FA
0.25HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV
DB 11402
Motor TECO 3 FA
0.25HP 4P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV.
1,581,000 VND
DB 11401
Motor TECO 3 FA
0.25HP 2P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
1,581,000 VND
DB 11404
Motor TECO 3 FA
0.5HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
1,771,000 VND
DB 11405
Motor TECO 3 FA
0.5HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
1,771,000 VND
DB 11408
Motor TECO 3 FA
0.75HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
2,606,000 VND
DB 11410
Motor TECO 3 FA
1HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
2,838,000 VND
DB 11411
Motor TECO 3 FA
1HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,005,000 VND
DB 11406
Motor TECO 3 FA
0.5HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,028,000 VND
DB 11409
Motor TECO 3 FA
0.75HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,028,000 VND
DB 11413
Motor TECO 3 FA
1.5HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,061,000 VND
DB 11414
Motor TECO 3 FA
1.5HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,061,000 VND
DB 11416
Motor TECO 3 FA
2HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,228,000 VND
DB 11417
Motor TECO 3 FA
2HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,228,000 VND
DB 11412
Motor TECO 3 FA
1HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,346,000 VND
DB 11415
Motor TECO 3 FA
1.5HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
3,480,000 VND
DB 11419
Motor TECO 3 FA
3HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
4,285,000 VND
DB 11420
Motor TECO 3 FA
3HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
4,285,000 VND
DB 11418
Motor TECO 3 FA
2HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
4,674,000 VND
DB 11422
Motor TECO 3 FA
5.5HP 2P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
5,621,000 VND
DB 11423
Motor TECO 3 FA
5.5HP 4P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
5,621,000 VND
DB 11421
Motor TECO 3 FA
3HP 6P
Motor TECO 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
5,965,000 VND
DB 11426
Motor TECO 3 FA
7.5HP 4P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
8,570,000 VND
DB 11425
Motor TECO 3 FA
7.5HP 2P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
8,570,000 VND
DB 11424
Motor TECO 3 FA
5.5HP 6P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
8,606,000 VND
DB 11429
Motor TECO 3 FA
10HP 4P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
9,323,000 VND
DB 11428
Motor TECO 3 FA
10HP 2P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
9,323,000 VND
DB 11427
Motor TECO 3 FA
7.5HP 6P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
10,040,000 VND
DB 11430
Motor TECO 3 FA
10HP 6P
Motor 3 FA chân đế AEEV - mặt bích AEUV cộng thêm 5%
13,441,000 VND
Tổng: 30/63 sản phẩm
Trang: [1] 2 3   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.