Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00410001
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn nhả (Button) 2 nút -BT 2
10cái/ hộp
DB00410002
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn nhả (Button) 3 nút -BT 3
10cái/ hộp
DB00410003
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-10A-BS 211
10cái/ hộp
DB00410004
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-15A-BS 216
10cái/ hộp
DB00410005
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-30A-BS 230
10cái/ hộp
DB00410006
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nút nhả 2 nút -TPB 2
10cái/ hộp
DB00410007
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nút nhả 3 nút -TPB 3
10cái/ hộp
DB00410008
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-10A -TBSN 310
10cái/ hộp
DB00410009
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-15A -TBSN 315
10cái/ hộp
DB00410010
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-30A -TBSN 330
10cái/ hộp
DB00410011
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-15A -TBSP 315
10cái/ hộp
DB00410012
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Nhấn dính 3P-30A -TBSP 330
10cái/ hộp
DB00410013
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc xoay 2-3 vị trí Ø25 - Ø30
10cái/ hộp
DB00410014
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc xoay có đèn 2-3 vị trí Ø25 - Ø30
10cái/ hộp
DB00410015
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc xoay có chìa 2-3 vị trí Ø25 - Ø31
10cái/ hộp
DB00410016
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc sát gạt KN 3C - 101
10cái/ hộp
DB00410017
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc sát gạt KN 3C - 103
10cái/ hộp
DB00410018
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc sát gạt KN 3C - 201
10cái/ hộp
DB00410019
Nút nhấn dính/ công tắc xoay/ sắt gạt
Công tắc sát gạt KN 3C - 203
10cái/ hộp
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.