Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00920001
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACS3 32x25
Xy lanh tròn nhỏ 32
22.40 USD
DB00920002
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACS3 32x100
Xy lanh tròn nhỏ 32
25.90 USD
DB00920003
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACS3 40x100
Xy lanh tròn nhỏ 40
31.40 USD
DB00920004
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 40x100
Xy lanh vuông 40
33.94 USD
DB00920005
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 40x150
Xy lanh vuông 40
36.88 USD
DB00920006
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 40x200
Xy lanh vuông 40
39.60 USD
DB00920007
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 40x250
Xy lanh vuông 40
42.32 USD
DB00920008
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 50x50
Xy lanh vuông 50
39.29 USD
DB00920009
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 50x150
Xy lanh vuông 50
44.94 USD
DB00920010
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 63x50
Xy lanh vuông 63
45.57 USD
DB00920011
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 63x100
Xy lanh vuông 63
49.45 USD
DB00920012
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 63x125
Xy lanh vuông 63
51.33 USD
DB00920013
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 63x150
Xy lanh vuông 63
53.32 USD
DB00920014
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACM 63x200
Xy lanh vuông 63
57.10 USD
DB00920015
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
ACL 200x150
Xy lanh vuông 200
407.84 USD
DB00920016
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
CA ACM 40
Đế xy lanh
3.98 USD
DB00920017
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
CA ACM 63
Đế xy lanh
5.76 USD
DB00920018
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
CA ACM 80
Đế xy lanh
8.70 USD
DB00920019
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
CA ACM 100
Đế xy lanh
12.15 USD
DB00920020
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
SAF2000-02
Air regulator 1/4"
10.16 USD
DB00920021
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
SAD 402-04
Auto drain 1/2"
28.81 USD
DB00920022
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
SL-01
Giảm âm bằng đồng 1/8"
1.68 USD
DB00920023
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
SL-02
Giảm âm bằng đồng 1/4"
2.72 USD
DB00920024
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
KAN500-06
Giảm âm loại lớn 3/4"
14.35 USD
DB00920025
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
SQE2000-02
Van xả nhanh 1/4"
15.19 USD
DB00920026
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
SQE3000-03
Van xả nhanh 3/8"
15.19 USD
DB00920027
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
HPW 154
Van 2/2 nước thường 1/2"
31.95 USD
DB00920028
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
HPW 206
Van 2/2 nước thường 3/4"
44.10 USD
DB00920029
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
HPW 4014
Van 2/2 nước thường 1 1/2"
138.50 USD
DB00920030
Sản phẩm của KCC PNEUMATICS
HPW 154 NO
Van 2/2 thường mở 1/2"
38.34 USD
Tổng: 30/45 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.