Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
BM50CN/100MN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
AUX for BM-50CN/100MN.SN
AUX
300,000 VND
BM100HN/125SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
AUX for BM-100HN/125SN
AUX
380,000 VND
BM250CN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
AUX for BM-250CN.SN
AUX
460,000 VND
BM50CN/100MN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
SHT for BM-50CN/100MN.SN
SHT
616,000 VND
BM100HN/125SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
SHT for BM-100HN/125SN
SHT
660,000 VND
BM400CN.SN.HN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
AUX for BM-400CN.SN.HN
AUX
720,000 VND
BM250CN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
SHT for BM-250CN.SNSHT for BM-400CN.SN.HN
SHT
869,000 VND
BM630/800CN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
AUX for BM-630/800CN.SN
AUX
880,000 VND
BM400CN.SN.HN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
SHT for BM-400CN.SN.HN
SHT
970,000 VND
BM50CN/100MN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
UVT for BM-50CN/100MN.SN
UVT
1,230,000 VND
BM630/800CN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
SHT for BM-630/800CN.SN
SHT
1,390,000 VND
BM100HN/125SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
UVT for BM-100HN/125SN
UVT
1,444,000 VND
BM250CN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
UVT for BM-250CN.SN
UVT
1,630,000 VND
BM1000~1600HS
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
AUX for BM-1000~1600HS
AUX
1,700,000 VND
BM400CN.SN.HN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
UVT for BM-400CN.SN.HN
UVT
1,780,000 VND
BM630/800CN.SN
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
UVT for BM-630/800CN.SN
UVT
2,150,000 VND
BM10001600HS
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
SHT for BM-10001600HS
SHT
2,288,000 VND
BM1000~1600HS
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
UVT for BM-10001600HS
UVT
4,300,000 VND
MT100N
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
MT-100N
dùng cho BM/BL 50-CN/100-MN.SN
7,000,000 VND
MT125N
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
MT-125N
dùng cho BM125-SN
7,300,000 VND
MT250E
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
MT250N
dùng cho BM/BL 250-CN.SN.HN
8,000,000 VND
MT250N
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
MT250E
dùng cho BM/BL 100-H/250-HB
8,200,000 VND
MT400N
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
MT400N
dùng cho BM/BL 400
11,000,000 VND
MT800N
Phụ kiện MCCB
SHIHLIN
MT800N
dùng cho BM/BL 630/800
12,300,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.