Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB20110083
ĐẾ RELAY
YS SK - 08
8 chân
20,000 VND
DB20110087
ĐẾ RELAY KÍNH
MY - 2
25,000 VND
DB20110085
ĐẾ RELAY
YS SK - 11
11 chân
29,000 VND
DB20110089
ĐẾ RELAY KÍNH
LY - 2
32,000 VND
DB20110088
ĐẾ RELAY KÍNH
MY - 4
32,000 VND
DB20110084
ĐẾ RELAY
YS SK - 08F
8 chân (có cài)
32,000 VND
DB20110070
RƠ LE KÍNH MINI
YSMY05 - 2P - AS/ 24DS
5A 2P Thường
49,600 VND
DB20110072
RƠ LE KÍNH MINI
YSMY05 - 2P -ASL/24DSL
5A 2P Có đèn
55,000 VND
DB20110073
RƠ LE KÍNH MINI
YSMY03 - 4P-AS/24DS
3A 4P Thường
60,000 VND
DB20110074
RƠ LE KÍNH MINI
YSMY03 - 4P-ASL/24DSL
3A 4P Có đèn
67,000 VND
DB20110075
RƠ LE KÍNH MINI
YSLY10 - 4PAS/24DS
10A 2P Thường
71,000 VND
DB20110082
ĐẾ CẢM ỨNG PHAO NƯỚC
YS FS - 3S
72,500 VND
DB20110071
RƠ LE KÍNH MINI
YSMY05 - 2P - 220DS
5A 2P Thường
75,000 VND
DB20110066
RƠ LE ĐIỀU KHIỂN
YSMRO7-2P220A
8 chân
75,000 VND
DB20110076
RƠ LE KÍNH MINI
YSLY10 - 4PASL/24DSL
10A 2P Có đèn
78,000 VND
DB20110067
RƠ LE ĐIỀU KHIỂN
YSMRO7-2P220ASL
8 chân - Có đèn
85,000 VND
DB20110086
ĐẾ RELAY
YS SK - 14-K
14 chân
90,000 VND
DB20110068
RƠ LE ĐIỀU KHIỂN
YSMRO5-3P220A
11 chân
90,000 VND
DB20110069
RƠ LE ĐIỀU KHIỂN
YSMRO5-3P220ASL
11 chân - Có đèn
100,000 VND
DB20110077
RƠ LE KÍNH MINI
YSLY10 - 4PAS
10A 4P Thường
149,000 VND
DB20110060
RƠ LE NGUỒN
YS PR25 - 2PA - A
25A
158,000 VND
DB20110078
RƠ LE KÍNH MINI
YSLY10 - 4PASL
10A 4P Có đèn
170,000 VND
DB20110079
RƠ LE THỜI GIAN NHỎ
YS ST - M2
2P
198,000 VND
DB20110080
RƠ LE THỜI GIAN NHỎ
YS ST - M4
4P
205,000 VND
DB20110081
PHAO NƯỚC
YS FS - C22 - M5
210,000 VND
DB20110061
RƠ LE NGUỒN
YS PR25 - 2PC - A
25A
210,000 VND
DB20110064
RƠ LE
YS MMK07-4P-A
5A 4a4b loại AC 14 chân
920,000 VND
DB20110062
RƠ LE
YS MMK05-4PC-A
5A 4a4b loại AC 14 chân
920,000 VND
DB20110065
RƠ LE
YS MM07-4P-D
5A 4a4b loại DC 14 chân
950,000 VND
DB20110063
RƠ LE
YS MMK05-4PC-D
5A 4a4b loại DC 14 chân
950,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.