Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00340001
RELAY KIẾN
RELAY:8 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340002
RELAY KIẾN
RELAY:8 chân-dẹp lớn 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340003
RELAY KIẾN
RELAY:14 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340004
RELAY KIẾN
RELAY:14 chân-dẹp lớn 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340005
RELAY KIẾN
RELAY:8 chân tròn 220V
50cái/ hộp
DB00340006
RELAY KIẾN
RELAY:11 chân tròn 220V
50cái/ hộp
DB00340007
RELAY KIẾN(không đèn)
RELAY:8 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340008
RELAY KIẾN(không đèn)
RELAY:8 chân-dẹp lớn 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340009
RELAY KIẾN(không đèn)
RELAY:14 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340010
RELAY KIẾN (không đèn)
RELAY:8 chân tròn 220V
50cái/ hộp
DB00340011
RELAY KIẾN (không đèn)
RELAY:11 chân tròn 220V
50cái/ hộp
DB00340012
RELAY KIẾN (có đèn)
RELAY:8 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340013
RELAY KIẾN (có đèn)
RELAY:14 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340014
RELAY KIẾN (có đèn)
RELAY:8 chân-dẹp nhỏ 12V-24V-220V
50cái/ hộp
DB00340014
RELAY KIẾN (có đèn)
RELAY:8 chân tròn 220V
50cái/ hộp
DB00340015
RELAY KIẾN (có đèn)
RELAY:11 chân tròn 220V
50cái/ hộp
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.